Normal_geld

Hoewel het kabinet enkele regelingen binnen het steunpakket voor bedrijven heeft aangepast voor organisaties die seizoensgebonden opereren, is HISWA-RECRON niet tevreden met de aanpassingen. Dit meldt de belangenbehartiger voor watersport en vrije tijd die opriep tot betere aansluiting van de steunmaatregelen bij bedrijven in de watersport en recreatiesector. 

De NOW-regeling is dan wel aangepast, maar zal netto weinig effect hebben, zegt HISWA-RECRON-directeur Geert Dijks. Veel leden komen alsnog onvoldoende in aanmerking voor de regeling omdat hun loonkosten in januari veel lager zijn dan de loonkosten in de lente en zomer.

“Vanaf het begin hebben we bij het ministerie aangedrongen op aanpassing. Nu is de maand maart gekozen als peilmoment maar dan kun je echt nog niet spreken van een voorseizoen”, legt Dijks uit. Pas in april of mei zal de loonsom stijgen omdat de flexwerker pas dan in zicht komt.

Recreatiesector is kapitaalintensief 

Ook is er een regeling getroffen om de vaste lasten op te vangen. Dit is een vergoeding van maximaal 20.000 euro die eenmalig wordt uitgekeerd. Het bedrag is veel te laag voor bedrijven in de watersport en recreatie, sectoren die kapitaalintensief zijn en doorlopend veel beheer- en onderhoudskosten hebben. Een bedrijf met slechts zes werknemers geeft op jaarbasis al 600.000 euro uit aan vaste lasten. HISWA-RECRON roept het kabinet nogmaals op om de voorstellen en rekenmodellen van de belangenbehartiger te gebruiken om dergelijke regelingen beter te laten aansluiten op de sector. 

Door: Nationale Recreatiegids