Normal_drenthe__vakantiehuizen

De provincie Drenthe en de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Midden-Drenthe, Noordenveld, Westerveld en De Wolden willen extra investeren in de kwaliteit van de Drentse vakantieparken. Voor deze zogeheten Regio Deal Focus op Vrijetijdseconomie willen de betrokken gemeenten en de provincie Drenthe 5 miljoen uittrekken. De hoop is dat het Rijk eenzelfde bedrag wil bijleggen. Dit meldt de provincie Drenthe.

Met de Regio Deal Focus op Vrijetijdseconomie, willen de verschillende overheden inzetten op de boven- én onderkant van het aanbod aan vakantieparken. Enerzijds door het stimuleren van kansrijke ondernemers, anderzijds door te focussen op de sociaal-maatschappelijke problematiek en het bestrijden van criminaliteit en ondermijning die speelt op en rondom vakantieparken. 
 

Vicieuze cirkel doorbreken

 
Gedeputeerde Henk Brink: “In Drenthe werken we hard aan het behoud en de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie. Voor de versterking van de verblijfsrecreatie zijn we in 2018 gestart met het Programma Vitale Vakantieparken Drenthe. Daarbinnen stimuleren we kansrijke ondernemers om hun product te versterken en ondersteunen we ondernemers en eigenaren bij het zoeken naar een nieuwe functie voor een niet vitaal park. Voor de economische kracht van de verblijfsrecreatie in Drenthe is echter een extra aanpak essentieel.”
 

De drie pijlers van de Regio Deal

 
De Regio Deal Focus op Vrijetijdseconomie richt zich op de boven- en onderkant van het aanbod aan vakantieparken. Het moet zo een aanvulling vormen op het Programma Vitale Vakantieparken Drenthe, door extra in te zetten op kansrijke ondernemers om hun product te versterken. Door de verbreding naar de sociaal-maatschappelijke problematiek en het bestrijden van criminaliteit en ondermijning wordt de Drentse verblijfsrecreatie als geheel sterker gemaakt, zo is de gedachte. De Regio Deal steunt op drie pijlers: betere samenwerking om criminaliteit en ondermijning te bestrijden, een gerichte aanpak voor de sociaal-maatschappelijke problematiek en het versterken van de flexibele schil op de woningmarkt.
 

Vrijetijdssector motor Drentse economie

 
De vrijetijdseconomie is met een omzet van 1,7 miljard euro een belangrijke motor van de Drentse economie. De sector speelt een belangrijke rol bij het op niveau houden van voorzieningen en draagt substantieel bij aan de leefbaarheid van het landelijke gebied in Drenthe. De sector is goed voor zo’n 24.000 banen aan directe en indirecte werkgelegenheid. De overnachtingen op vakantieparken leveren zo’n 300 miljoen euro op. In Drenthe vindt 65 procent van de overnachtingen plaats op vakantieparken, terwijl dat in Nederland gemiddeld 34 procent is. Het aantal overnachtingen op vakantieparken is de afgelopen jaren flink gestegen: van bijna drieënhalf miljoen overnachtingen in 2013 naar ruim vierenhalf miljoen overnachtingen in 2018.
 
Op de Veluwe loopt het programma Vitale Vakantieparken al langer. Daar wordt met zogeheten Kwaliteitsteams geprobeerd vakantieparken boven zichzelf uit te laten stijgen. Driekwart jaar geleden interviewden we Dian van den Heuvel van Camping Kriemelberg Bushcamp over zijn ervaring met de inzet van zo'n Kwaliteitsteam op zijn vakantiepark. 
 
Door: Nationale Recreatiegids