Diverse deelsectoren van recreatiesector ontwikkelen noodplannen voor corona

Om een eventuele corona-uitbraak in het najaar voor te zijn, worden door de overheid en veel sectoren alvast plannen ontwikkeld. Hiermee hopen ze de schade bij een nieuwe uitbraak te beperken. Het voortzetten van de activiteiten als normaal staat hierbij voorop. Dit meldt Pretwerk. 

Veel deelsectoren binnen de recreatiesector ontwikkelen hun eigen plannen. De overheid werkt die plannen vervoglens verder uit in maatregelenladders per sector. Zo kan er in het geval dat er dit najaar toch weer problemen ontstaan door Covid-19 daadkrachtiger en ook specifieker per sector worden ingegepen. 

Thermometer

Verder zijn er plannen om aan het coronadashboard een epidemiologische thermometer toe te voegen, waardoor het voor burgers makkelijk te zien is wat de situatie is. Het streven is om alles zo lang mogelijk open te houden in het geval van een pandemie. Sectoren kunnen zelf aangeven hoe ze dit het beste denken te kunnen bewerkstelligen. Deze acties variëren van maatregelen die sectoren zelf kunnen nemen (preventie), zoals looproutes en handpompjes bij de deur, tot maatregelen die de overheid kan nemen op basis van de maatregelenladders (juridisch-afdwingbare interventiemaatregelen) zoals het invoeren van de 1,5 meter afstand of een alternatief daarvoor.

Alle plannen zijn verzameld door werkgeversorganisatie VNO-NCW. 

Door: Nationale Recreatiegids