Zangers krijgen meer duidelijkheid over vergoeding bij tv-programma's NPO

Voor artiesten en musici die optreden in programma’s van de publieke omroep is voortaan duidelijker welke vergoeding daar tegenover staat. Dat heeft de NPO donderdag bekendgemaakt. De publieke omroep heeft na overleg met de Ntb/Kunstenbond besloten om het beleid duidelijker te definiëren. Artiesten krijgen voortaan een minimumvergoeding en er zijn heldere regels vastgesteld over eventuele aanvulling van dit bedrag. De nieuwe regels gaan in op 1 oktober.

Aanleiding voor dit besluit is een gesprek dat Ntb/Kunstenbond met de NPO hierover eind 2021 heeft aangevraagd. De Ntb constateerde dat publieke omroepen regelmatig wel een eerlijke vergoeding betalen, maar dat er ook voorbeelden waren waarbij dat niet het geval was. Musici en artiesten hadden hierover geklaagd. Ook de beroepsvereniging BAM! Popauteurs vroeg hier begin dit jaar aandacht voor met een meldpunt.

Billijke vergoeding 

Bestuursvoorzitter Frederieke Leeflang beklemtoont dat de NPO eraan hecht om "muzikanten en artiesten een redelijke en billijke vergoeding te betalen wanneer ze optreden in een van onze programma’s. Het is goed dat partijen als Ntb en BAM aan de bel hebben getrokken. We hebben het gesprek met hen als zeer constructief ervaren; ze hebben ons inzichten gegeven die we zelf blijkbaar onvoldoende op de radar hadden. Dan moet je kritisch naar jezelf kunnen kijken en dat hebben we gedaan."

Door: ANP