Winsten in 2021 hoger maar relatief minder geld naar loon

In 2021 ging van iedere verdiende euro 74,9 cent naar het loon van werknemers en zelfstandigen. Dit terwijl dit in coronajaar 2020 nog 77 cent was. Het CBS berekende het arbeidsinkomensquote, een middel om in kaart te brengen bij wie de opbrengsten van de economie terechtkomen. Dit meldt de NOS.

Relatief

De winsten stegen maar de lonen bleven gelijk. Dit verklaart dat er relatief minder geld naar lonen van werknemers ging. In 2020, toen de winsten daalden, berekende het CBS daarom dat men er relatief op vooruit ging omdat de lonen niet naar beneden gingen ondanks de dalende winsten.

Verschillen tussen sectoren 

De gelijk gebleven lonen hebben nog een uitkomst in het CBS-onderzoek. In sommige sectoren zoals de horeca, het vervoer, de opslag en de industrie daalde de arbeidsinkomensquote omdat deze sectoren veel winst maakten. In de cultuur-, recreatie en sportsector bleven vielen de winsten juist tegen maar bleven de lonen gelijk. Hieruit volgt dus een positieve arbeidsinkomensquote.

Advies

De grootste uitkomst van het onderzoek is dat de lonen in principe omhoog kunnen. Bedrijven zitten volgens deze cijfers ruim genoeg om hogere lonen uit te betalen. Of dit ook gaat gebeuren blijft nog afwachten, dit is in het verleden namelijk niet gebeurd.

Door: Nationale Recreatiegids