Ondernemers op de Veluwe zoeken balans tussen recreatie en natuur

Vanuit de provincie Gelderland is er een zogenaamd recreatiezoneringsplan opgesteld. Het doel van het plan is het behoud van de poreuze balans tussen recreatie en natuur. Hiervoor is er op verschillende niveau samengewerkt tussen gemeentes, vakantieparkeigenaren en natuurorganisaties. Dit meldt Pretwerk.  

Zoneringsplan 

Ondernemers, natuurliefhebbers, professionals en burgers kwamen onlangs bij elkaar om een bestemmingsplan op te richten voor de Veluwe. Het recreatiezoneringsplan probeert te polderen tussen verschillende geluiden. De ondernemers hopen vooral op meer ruimte voor recreatie terwijl burgers en natuurorganisaties vooral de druk op de omgeving benadrukken. Het plan is eerder een leidraad dan een reeks harde maatregelen. Er kan nog van alles veranderen qua invulling.

Slechte staat van de Veluwe 

In een zoneringsplan staan doorgaans scheidlijnen tussen waar men mag recreëren en waar de natuur speciale bescherming geniet. Ondanks het feit dat de Veluwe een beschermd Natura-2000 gebied is gaat het erg slecht met de natuur. Verdroging, verzuring, vermesting en verstoring zorgen voor sterfte onder bomen en dieren. Naast een zoneringsplan dienen er daarom ook herstelplannen te komen.

Meer recreatie 

Concreet lijken er nieuwe uitkijktorens te komen, vernieuwde wandelpaden en hondenspartelvijvers. Hoewel deze geplaatst worden met inachtneming van de natuur lijken de maatregelen vooralsnog een aantrekkende werking te hebben op een groter recreatiepubliek. Gezien de staat van de Veluwe een risicovolle stap.

Door: Nationale Recreatiegids 

Beeld: Pretwerk