De Kop van Noord-Holland gaat flink bijbouwen

De komende vijf jaar zullen de gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen het woningtekort in hun regio proberen op te lossen. Er is een ambitieus plan opgesteld om zo snel mogelijk meer woningen bij te bouwen en de regionale voorzieningen te verbeteren in De Kop. Dit meldt Provincie Noord-Holland. 

De gemeentes hebben een ambitieus plan opgesteld. Zo wordt er in het regionale woonakkoord gesproken over het toevoegen van betaalbare woningen, tijdelijke woningen, doorstroomwoningen en seniorenhuisvesting. Verder zijn er plannen om het openbaar vervoer beter beschikbaar te maken door nieuwe infrastructuur. Zo hopen de gemeentes de belangrijkste kernen voor economische activiteit te versterken met meer voorzieningen en onderlinge samenwerking.

Toekomstbestendig  

Het woonakkoord van de gemeentes laat zien dat De Kop in trek is. Veel Randstedelingen tonen steeds meer interesse in de mooie natuurrijke omgeving van het gebied. De vraag naar duurzame, klimaatvriendelijke woningen is daarom groot. Er wordt tevens ingezet op een schone leefomgeving waarbij er oog is voor lucht, geluid, geur, bodem en waterkwaliteit. De woningbouw heeft deze punten expliciet opgenomen in hun doelstellingen.

Het akkoord is een samenwerkingsverband tussen gemeentes en provincies. Voor de uitvoering heeft de provincie Noord-Holland 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hoewel dit een riant bedrag lijkt is het nog maar de vraag of het budget verspreid over 5 jaar genoeg gaat zijn. Volgens betrokkenen moet er aandacht zijn voor kwantiteit en kwaliteit. In het ergste geval zullen de gemeentes hier een keuze tussen maken. 

Door: Nationale Recreatiegids