Beveiligers Schiphol klagen over werkomstandigheden en coronaregels

Een aantal beveiligingsbedrijven op Schiphol is opgedragen de coronamaatregelen beter na te leven. Dit na klachten van beveiligers. Vakbond CNV had de Arbeidsinspectie eerder opdracht gegeven de kwestie te onderzoeken.

Bij CNV kwamen meerdere klachten binnen van beveiligers over de omstandigheden waaronder zij werken. Op de luchthaven zouden onvoldoende voorzieningen getroffen zijn en zou het aan adequaat toezicht op de naleving van coronamaatregelen ontbreken. Dan gaat het onder andere om het naleven van de mondkapjesplicht. Verder zouden de hygiënevoorzieningen tekortschieten. Ook was het in wachtruimten voor personeel niet altijd mogelijk om voldoende afstand tot elkaar te bewaren.

Arbeidsinspectie 

Als een vakbond een klacht indient bij de Arbeidsinspectie is deze altijd verplicht de zaak te onderzoeken. Uit dat onderzoek van eind vorig jaar bleek volgens de inspectie inderdaad dat niet aan alle regels werd voldaan. Bedrijven hebben eind december van de Arbeidsinspectie al te horen gekregen dat ze de regels beter moeten naleven. De inspectiedienst zal erop toezien dat dit ook gebeurt.

Door: ANP