NBTC toolkit

Een duurzame ontwikkeling van toerisme vraagt om een brede(re) blik, met oog voor de belangen van bezoekers, bedrijven én bewoners. Om gemeenten, regio’s en bestemmingsmarketingorganisaties daarbij te inspireren en praktische handvatten te geven, ontwikkelde NBTC Holland Marketing een toolkit. Dit meldt de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

De 'Toolkit Bewoners betrekken bij de toekomst van toerisme' bevat voorbeelden, best practices en tips.
 

Vitale centra en kernen

 
In Perspectief 2030, de landelijke visie op de toekomst van het toerisme, staat het gedeelde belang van bezoekers, bedrijven en bewoners centraal. Een nieuwe aanpak van toerisme waar iedere Nederlander van kan profiteren, is extra urgent geworden nu de vitaliteit van kernen en stadscentra door de recente ontwikkelingen weer meer onder druk is komen te staan dan al het geval was.
 
 
Door: Nationale Recreatiegids