Recreatie coronavirus

Ondernemers in consumentengerichte branches als de horeca en de reissector rekenen door de coronacrisis in het lopende kwartaal op fors minder omzet en een daling van de werkgelegenheid. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in zijn maandelijkse Conjunctuurenquête over de maand april. Daaruit komt duidelijk naar voren dat het economisch klimaat verslechtert.

Maandelijks vraag het aan ondernemers om een inschatting te geven over ontwikkelingen en verwachtingen rond hun bedrijf. Nog niet eerder in dit onderzoek waren er per saldo zoveel ondernemers negatief over de verwachte omzet als in april dit jaar. In maart, waren de ondernemers per saldo nog overwegend positief.

Reisbranche en recreatie

In de reisbranche voorzien nagenoeg alle ondernemers een lagere omzet. In de horeca denkt per saldo 90 procent een lagere omzet te behalen. Verder rekenen vier op de vijf bedrijven die actief zijn in sectoren als cultuur, sport en recreatie op minder opbrengsten. Die verwachting is er ook voor de auto- en motorhandelaren en reparateurs en ondernemingen in de persoonlijke dienstverlening.

Detailhandel en horeca

In de detailhandel zijn de verwachtingen meer verdeeld. Hier verwacht 44 procent een lagere omzet in het tweede kwartaal, terwijl 20 procent een toename voorziet. 35 procent denkt dat de omzet gelijk blijft.

Naast de lagere omzet verwachten veel ondernemers ook dat hun personeelssterkte in het tweede kwartaal gaat afnemen. In de horeca denkt meer dan de helft van de ondernemers met minder personeel af te moeten. Ook in de reisbranche, in de sport en recreatie en de overige persoonlijke dienstverlening rekent circa de helft op een krimp van het personeelsbestand. In de detailhandel verwacht een op de tien ondernemers met minder personeel te werken.

Door: ANP