Normal_cao_recreatie

De Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (RECRON) heeft met de vakbonden een nieuwe CAO Recreatie en Fonds CAO Recreatie kunnen afspreken. De leden van RECRON hebben inmiddels met grote meerderheid ingestemd met deze nieuwe CAO's. Dit meldt RECRON.

In de CAO Recreatie worden de arbeidsvoorwaarden afgesproken, waaronder loon. De bepaling met betrekking tot de seizoenscontracten - maximaal negen maanden en na minimaal drie maanden weer in dienst treden wanneer er sprake is van een seizoensbedrijf – wordt ongewijzigd voortgezet.
 
De Fonds CAO gaat over arbeidsmarktbeleid en leren en ontwikkelen. Nieuw is dat de verblijfsrecreatie een platform gaat aanbieden aan alle werknemers en ondernemers met digitale leermodules, die zowel vakgericht zijn als gericht zijn op bredere ontwikkeling.
 

Belangrijkste kenmerken

 
Looptijden:
 
CAO Recreatie: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. 
Fonds CAO Recreatie: 1 juli 2019 tot en met 31 december 2020.
 
Loonontwikkeling:
 
Met ingang van 1 juli 2019 met 2 %
Met ingang van  1 oktober 2019 met 1 %
Met ingang van 1 juli 2020 met 1,5 %
Met ingang van 1 oktober 2020 met 1,25 %
 
RECRON laat verder weten dat er weer CAO-boekjes gedrukt zullen worden, en dat er in de loop van het jaar ook weer een CAO-app zal worden gelanceerd. Hierin wordt naast de formele tekst ook uitleg en verduidelijking wordt gegeven. Daarnaast worden de loontabellen binnenkort gepubliceerd.
 
Voor meer informatie kan het pdf-bestand Nieuwe CAO Recreatie en Fonds CAO – mei 2019 (drie pagina’s) worden gedownload. NB: downloaden van het bestand start direct na het klikken op de link. 
 
Door: Nationale Recreatiegids