Normal_animatieteam__recreatie

Afgelopen maandag hebben de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (RECRON) en de vakbonden weer met elkaar gesproken over een nieuwe Cao Recreatie en Fonds Cao Recreatie (KIKK / SFR). De partijen hebben elkaar kunnen vinden op (deel)onderwerpen, zoals een nieuwe Fonds Cao Recreatie per 1 juli 2019. Dit meldt RECRON.

Zo wordt in de nieuwe Recreatie-cao de premie 0,50 procent (op basis van een fifty-fifty-verdeling);  eerder was dit 0,81 procent. Ook zal er een breed aanbod komen aan op het gebied van e-learning. Verder zijn de partijen overeengekomen dat er vanaf 2020 een partnerpensioen wordt ingevoerd (premie: 0,7 procent, met een fifty-fifty-premieverdeling voor werkgever en werknemer), komt er een studie naar een nieuwe functiehuis (i.e. Handboek referentiefuncties) en een (houdbare) pensioenregeling. Tevens zal er een cao-app ontwikkeld worden, waardoor de cao beter toegankelijk moet worden. Ook de cao-teksten zullen worden versimpeld. Seizoenscontracten blijven mogelijk. 
 

Nog geen overeenstemming over loon

 
Op het terrein van loon is nog geen consensus tussen RECRON en de bonden: 
 
Eindbod loonsverhoging van RECRON:
 
1 juli 2019: 2%
1 oktober 2019: 1 %
1 juli 2020: 1,50%
1 oktober 2020: 1,25%
 
Voorstel bonden:
 
1 juli 2019: 3,5%
31 december 2019: € 400,= bruto (eenmalige uitkering)
1 juli 2020: 3,5%
31 december 2020: € 400,= bruto (eenmalige uitkering)
 

Te groot gat

 
RECRON vindt de ruimte tussen de wens van de bonden en het eigen eindbod onoverbrugbaar. De bonden hebben daarop toegezegd het loonbod van RECRON alsmede de andere punten de komende weken neutraal aan hun leden voor te leggen. Mochten de bonden instemmen met het voorstel van de recreatieondernemers, dan zal het totale akkoord integraal ter stemming aan de leden van RECRON in de verblijfsrecreatie worden voorgelegd.
 
Door: Nationale Recreatiegids