Normal_lelystad_airport__via_wiki___an_aerial_picture_of_lelystad_airport_and_aviodrome_taken_from_estonian_airways_flight_ov_0473__

Het baart veel recreatieondernemers grote zorgen: de conclusie van de Europese Commissie dat luchthaven Lelystad ook beschikbaar moet worden voor nieuwe luchtvaartmaatschappijen. Volgens de ondernemers brengt dit een toename van geluid, fijnstof en stikstof met zich mee die onaanvaardbaar is. Dit meldt RECRON.

Brancheorganisatie RECRON (Vereniging van Recreatieondernemers Nederland) is al tijden tegen de snelle opening van vliegveld Lelystad, omdat vliegtuigen vooralsnog gedwongen worden om lage routes te hanteren. Volgens RECRON zorgen de de laagvliegroutes niet alleen voor geluidsoverlast, maar confronteren ze de recreatieondernemers en hun gasten ook nog eens met meer fijnstof en een verhoging van onder andere stikstofwaarden op de grond.

Ook blijkt volgens de brancheorganisatie dat na protest, dat ze samen voerde met  bewoners, maatschappelijke organisaties en provincies, de voorgestelde plannen in strijd zijn met Europese regelgeving: niet alleen is het onmogelijk om de huidige vakantievluchten vanaf Schiphol gedwongen te verplaatsen, ook wordt er bij de nieuwe plannen rondom de opening van Lelystad Airport nu ingezet op 'markttoegang voor nieuwe gegadigden', zo schreef minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

"Hoe stevig de gemaakte afspraken tussen de coalitiepartijen ook zijn, ze kunnen simpelweg niet gerealiseerd worden wanneer je je wilt houden aan Europese regelgeving en rekenschap geeft van de maatschappelijke en economische protesten tegen opening van luchthaven Lelystad", stelt Ivo Gelsing namens RECRON. "We roepen alle politieke partijen op om nu kleur te bekennen: Zetten jullie de opening van Lelystad Airport door voordat er een herindeling heeft plaatsgevonden, of maken de partijen nu een pas op de plaats? De inwoners en ondernemers in het laagvliegroutegebied verdienen daar een transparant antwoord op, zeker nu er straks gestemd gaat worden voor de Provinciale Staten."

Volgens RECRON zou het Brusselse besluit om nieuwe airliners toe te staan op Lelystad Airport hét argument tegen opening van de luchthaven moeten zijn: als deze ook beschikbaar zal zijn voor nieuwe spelers op de markt, kan niet meer gegarandeerd worden dat Lelystad ook de daadwerkelijk ontsluitingsluchthaven zal worden én blijven, zoals het kabinet ambieerde, aldus de vereniging van recreatieondernemers.

Door: redactie Nationale Recreatiegids