Normal_flevoland_van_boven__windmolens__nieuw_land__landbouw__zee__meer

De jongste provincie van Nederland wil bezoekers graag het 'unieke en onderscheidende karakter van Flevoland laten ervaren'. Flevolandse ondernemers in de vrijetijdssector die denken hier een bijdrage aan te kunnen leveren, kunnen daar nu subsidie voor aanvragen. Dit meldt weekblad De Noordoostpolder.

Het Verhaal van Flevoland is onderdeel van de Omgevingsvisie FlevolandStraks, en is bedacht om de identiteit van de provincie smoel te geven. De inpoldering, vondsten van de zeebodem, de filosofie achter de steden en de kunstwerken in Flevoland: het zijn voorbeelden van onderwerpen die worden gezien als vertellers van de geschiedenis van Nêerlands jongste provincie. Vrijetijdsondernemers die denken op originele wijze het Flevoverhaal bij bezoekers onder de aandacht te kunnen brengen, en zo het bezoek aan de provincie aantrekkelijker te maken, kunnen nu een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente.

Rinkje Tromp, marketingmanager van Toerisme Flevoland, is blij met deze regeling: "Het is goed dat de provincie niet alleen inzet op de promotie van Flevoland als vrijetijdsbestemming maar dat er ook financiering beschikbaar is voor productontwikkeling in de sector. Zo wordt het verhaal dat door Toerisme Flevoland in campagnes en door de inzet van pers en influencers in binnen- en buitenland verteld wordt, ook daadwerkelijk beleefbaar."

De subsidieregeling staat tot 1 november open voor aanvragen met een startdatum in 2019.

Door: redactie Nationale Recreatiegids