Normal_beurs__auto_s

In 2018 werden er in totaal 560 beurzen georganiseerd in Nederland, een stijging van 4,3 procent. Opvallend is dat het aantal bezoekers juist daalde, met 1,2 procent, naar een totaal van 6,5 miljoen. Daarnaast komen er steeds meer publieksbeurzen, en steeds minder vakbeurzen. Dit meldt Evenementenindustrie.nl.

De cijfers zijn afkomstig uit de Beurzen Monitor die jaarlijks wordt uitgebracht door kennisbureau Respons en brancheorganisatie CLC-VECTA. Hieruit komt naar voren dat sinds 2010 het aantal publieksbeurzen met bijna een derde (30 procent) toenam, terwijl het aantal vakbeurzen bijna met een derde (32 procent) afnam. Voor 2018 kwam de verdeling neer op 398 publieksbeurzen, tegenover 162 vakbeurzen. 
 

Minder bezoekers, meer uitgaven

 
Bij laatstgenoemde bleef het gemiddeld aantal bezoekers nagenoeg gelijk, maar bij beurzen gericht op consumenten daalde het aantal bezoekers, van 12.688 in 2017, naar 11.729 in 2018. Een daling van 7,6 procent. Daar staat wel weer tegenover dat bezoekers van deze beurzen gemiddeld meer uitgaven: voor 2018 kwam dit neer op een totaalbedrag van 353 miljoen euro; 2,3 procent meer dan in 2017. 
 

Easyfairs de grootste

 
De 560 beurzen die in 2018 plaatsvonden werden georganiseerd door 282 verschillende organisatoren. Hierbij is Easyfairs, onder meer bekend van de Camperbeurs Hardenberg en de Dutch Comic Con in de Jaarbeurs Utrecht, de grootste speler. Het Belgische bedrijf organiseerde in 2018 in Nederland 38 vak- en 16 publieksbeurzen. 
 
Door: Nationale Recreatiegids