Normal_rss_entry-293726

Het demissionaire kabinet heeft donderdag een nieuw steunpakket voor de sport aangekondigd ter waarde van 240 miljoen euro. Ook sportverenigingen hebben zwaar te lijden onder de coronacrisis waardoor de inkomsten fors zijn gekrompen. Het bedrag maakt deel uit van de uitbreiding van het steunpakket. Het kabinet trekt voor extra financiële hulp aan tal van sectoren in totaal 7,6 miljard euro uit.

"De hele sportsector wordt wederom hard getroffen door de verlenging van de coronamaatregelen. De unieke Nederlandse sportinfrastructuur, welke wordt gedragen door verenigingen en vrijwilligers, staat onder druk", melden de betrokken ministers in een brief aan de Tweede Kamer. "Sectorspecifieke steun is daarom noodzakelijk om ervoor te zorgen dat deze sector, ook na deze periode van maatregelen, zijn bijdrage weer kan leveren aan het fit houden en weerbaar maken van de Nederlandse bevolking."

De bijdrage betekent een verlenging van eerdere steunmaatregelen en wordt verdeeld over de posten Tegemoetkoming Amateursportorganisaties, Tegemoetkoming Verhuurders, Sportaccommodaties en de Specifieke Uitkering voor ijsbanen en zwembaden. Het is bedoeld als basis voor de ondersteuning van de sportsector in de eerste helft van 2021.

Onvoorspelbaarheid coronacrisis

"Uiteraard kan de sportsector ook gebruik maken van de Rijksbrede financiële compensatieregelingen", melden de ministers verder. "De onvoorspelbaarheid van de coronacrisis en de daarbij horende maatregelen sluit onvoorziene effecten van de lockdown op de sportsector niet uit. Het kabinet heeft hier continue aandacht voor."

Voetbalbond KNVB reageerde verheugd. "Hiermee erkent het kabinet nog maar eens het enorme maatschappelijke belang van het unieke Nederlandse verenigingsleven", zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB. "Dit was echt nodig. Door de verlenging van de coronamaatregelen worden voetbalverenigingen ongekend hard getroffen. Dit nieuwe ondersteuningspakket is daarom belangrijk en geeft lucht om samen de eindstreep te halen."

Door: ANP