Ik fiets beschaafd, jij ook?

Om de fietsveiligheid en het fietsplezier in het gebied rond de Rotte te vergroten, hebben sportieve fietsers een verbintenis opgesteld: Ik fiets beschaafd, jij ook?. Het doel van de verbintenis is dat gebruikers van drukbezochte recreatiegebieden meer begrip voor elkaar hebben en elkaar de ruimte geven. Dit meldt de provincie Zuid-Holland. 

 

De provincie Zuid-Holland en het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland hebben als doel om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen tot nul. Delta Cycling is in dat kader gevraagd te kijken naar manieren om de fietsveiligheid en het fietsplezier in de provincie te vergroten. Hierop zijn gesprekken gevoerd met verschillende gebruikers van de recreatiegebieden rond de Rotte. Op ikfietsbeschaafd.nl is een podcastserie te vinden met zes gesprekken die tijdens dit traject zijn gevoerd.
 

10 beloftes van sportieve fietsers

 
De uitkomst van de gesprekken is de verbintenis Ik fiets beschaafd, jij ook?. Op de website www.ikfietsbeschaafd.nl kunnen fietsers de verbintenis tekenen en aangeven dat zij op de fiets willen genieten met respect voor de omgeving. Daarbij houden zij rekening met andere gebruikers van paden en wegen. Om dit te onderstrepen worden er bij het tekenen van de verbintenis 10 beloftes aan de medeweggebruiker gedaan.
 

Delta Cycling

 
Frank Kwanten van Delta Cycling: “Iedereen wil gewoon genieten van de mooie omgeving, een prettige dag hebben en uiteindelijk ’s avonds veilig thuiskomen. We hopen dat de uitgangspunten in de verbintenis bijdragen aan meer bewustwording bij de sportieve fietsers over hun bijdrage hieraan. We roepen dan ook alle sportieve fietsers op deze belofte te ondertekenen op www.ikfietsbeschaafd.nl. Al zeker dertien wielerverenigingen uit de omgeving Rotterdam ondersteunen onze actie, dat zegt al veel over hun continue betrokkenheid bij dit thema.”
 

Samenwerken aan verbetering

 
Het initiatief Ik fiets beschaafd, jij ook? heeft geleid tot constructieve gesprekken tussen sportieve fietsers en Staatsbosbeheer, beheerder van de fietspaden in het Rotte-gebied, over verbeteringen op de fietspaden, betere bebording van de route door het gebied en betere bebording voor wat betreft snelheidsbeperkingen bij bijvoorbeeld woongebieden.

Door: Nationale Recreatiegids