Amsterdam Wetlands (Foto: Marco van de Burgwal - Staatsbosbeheer - https://beeldbank.staatsbosbeheer.nl/search.pp?showpicture=7593&page=1&pos=11&title=Instameet-bijeenkomst-Guisveld&title=Instameet-bijeenkomst-Guisveld&title=Instameet-bijeenkomst-Guisveld

Meer natuur, het uitbreiden van recreatiemogelijkheden en nieuwe landbouwmethoden in agrarische gebieden. Dit zijn enkele van de projecten die dit jaar gaan starten in Amsterdam Wetlands. De provincie Noord-Holland stelt hiervoor 4 miljoen euro beschikbaar. Dit meldt de Provincie Noord-Holland. 

Amsterdam Wetlands bestaat onder andere uit Ilperveld en Wormer en Jisperveld. In Ilperveld kan direct worden begonnen met experimenten om veen te laten groeien. Momenteel vinden deze experimenten nog plaats in een laboratorium en daarvan zijn de resultaten positief. In samenwerking met Landschap Noord-Holland gaat gekeken worden of het in de praktijk in een groot gebied ook succesvol is.
 
Esther Rommel, gedeputeerde Natuur en Bodemdaling: “Heel goed dat we in dit gebied aan de slag kunnen met onder andere bodemdaling en het verbeteren van de biodiversiteit. Door samen met alle betrokken partijen meerdere uitdagingen tegelijkertijd aan te pakken, komen we dichterbij oplossingen.”
 

Breed afgestemde afspraken

 
De afgelopen jaren werkte de provincie samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) – dat heeft aangegeven ook een financiële bijdrage te leveren –, het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, LTO, agrarische natuurvereniging Water Land & Dijken, verschillende gemeenten in het gebied zoals Waterland, Amsterdam, Zaanstad en Alkmaar en de terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer om tot breed afgestemde afspraken te komen.
 

Natuur creeëren

 
Overkoepelende samenwerking blijft bestaan om te zorgen dat de partners van de projecten leren. Door veel te testen en leren door te doen, kunnen successen later worden toegepast in weer andere gebieden.
Op den duur starten ook projecten waar nu nog niet alle partners het eens over zijn. Uitdagingen waar nog verder over gesproken moet worden gaan over de afname van CO2 en de vraag hoe nat gebieden moeten zijn om bodemdaling te stoppen en natuur te creëren.
 
Op de website van Landschap Noord-Holland is meer te lezen over de Amsterdam Wetlands. Op recreatief vlak wordt hier onder meer de wens uitgesproken dat iedereen straks overal moet kunnen komen “via mooie routes,  zonder dat  het gebied ‘overstroomt’ met mensen.” Daarnaast is de publicatie Amsterdam Wetlands – Een perspectief voor Laag-Holland in 2050 via de website van Landschap Noord-Holland terug te vinden.
 
Door: Nationale Recreatiegids