Normal_458
(Novum) - Mensen die niet in Nederland wonen mag de toegang tot een coffeeshop worden ontzegd. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. Volgens de hoogste bestuursrechter is een zogenoemd ingezetenencriterium niet in strijd met het Europees recht en de Nederlandse grondwet.

Volgens de Raad van State maakt een ingezetenencriterium weliswaar inbreuk op het Europese recht van het vrij verrichten van diensten, maar is die inbreuk toegestaan om het drugstoerisme en de daarmee gepaard gaande overlast tegen te gaan. Het ingezetenencriterium is ook niet in strijd met de grondwet, omdat er volgens de Raad van State 'objectieve en redelijke gronden' zijn voor het indirecte onderscheid naar nationaliteit.

De uitspraak van de Raad van State is een opsteker voor minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD). De bewindsman wil dat coffeeshops binnenkort alleen nog maar toegankelijk zijn met een pasje dat alleen verkrijgbaar is voor wie in Nederland woont. Dit betekent dat toeristen geen wiet meer kunnen kopen in Nederland.

De Raad van State deed uitspraak in de zaak van een coffeeshop die door de gemeente Maastricht in 2006 voor drie maanden was gesloten. Die shop had buitenlanders toegelaten, terwijl het ingezetenencriterium in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Maastricht de toelating van buitenlandse toeristen verbood.

Toenmalig burgemeester Gerd Leers (CDA) had coffeeshop Easy Going echter niet mogen sluiten op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening, bepaalde de Raad van State woensdag.

Gemeenten mogen de verkoop van softdrugs niet buiten de Opiumwet om reguleren, oordeelt de raad. Die wet moet dus gebruikt worden voor een eventuele wietpas.