CDA en D66 willen Afsluitdijk eens per maand openstellen voor fietsers en wandelaars

CDA en D66 hebben in de Tweede Kamer tijdens een debat over mobiliteit, fietsen en wandelen op 9 maart, opgeroepen om de Afsluitdijk een heel weekend per maand open te stellen voor fietsers en wandelaars. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) reageerde positief op het voorstel. Dit meldt Fietsplatform. 

Eind vorig jaar lieten Fietsplatform, Wandelnet, wielersportbond NTFU en Fietsersbond in een brief aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer weten, dat er meer mogelijkheden moeten komen om fietsen en wandelen mogelijk te maken tijdens de renovatie van de dijk. De organisaties hebben meerdere mogelijkheden hiertoe onderzocht en dit voorgelegd aan minister Harbers. De minister vervolgde hier op met een brief, de organisaties herkennen hier echter minder opties in terug. 

Weinig mogelijkheden

De brief van minister Harbers om uitvoering te geven aan de motie-Bromet voorziet slechts in één openstelling van de Afsluitdijk voor fietsers en wandelaars voor aankomend jaar. De openstelling vindt plaats in het derde kwartaal van 2023. De fietsbus blijft gratis beschikbaar, ook na 2023. Door het ontbreken van fietsbruggen ter hoogte van de spuisluizen (en de lopende nieuwe aanbesteding hiervoor) is nog onbekend hoe lang de inzet van de fietsbus gaat duren, maar in elk geval tot 2025. Vanaf 2024 is het wel mogelijk om tussen de spuisluizen een stuk van 24 kilometer op de Afsluitdijk te fietsen en wandelen. Om de spuisluizen te passeren, worden twee extra bushaltes aan de Waddenzijde gerealiseerd. Het advies voorziet niet in verdere openstellingen van de Afsluitdijk. Fietsplatform, Wandelnet, wielersportbond NTFU en Fietsersbond zijn teleurgesteld over deze uitkomst en juichen het initiatief van D66 en CDA dan ook van harte toe.

Door: Nationale Recreatiegids