Dikkopjes bezwijken onder de alsmaar toenemende hitte

Dikkopjes, de zwemmende larven van kikkers en padden, komen in de knel door de aanhoudende droogte. Sloten, beken en vennen vallen droog door gebrek aan regen, veel zon en hoge temperaturen. Dikkopjes hebben water nodig om uit te kunnen groeien tot volwassen kikkers en padden, aldus natuurorganisaties maandag op de site Nature Today.

In de droge jaren 2018 en 2019 is de hele generatie larven van de beschermde kamsalamander niet tot wasdom gekomen, doordat hun poelen in juni helemaal drooggevallen waren. Levendbarende hagedissen en adders hebben eveneens een vochtige omgeving nodig. Hun voortplanting was in 2018 en 2019 veel minder goed door de droogte. Het huidige neerslagtekort is vergelijkbaar met dat van het recordjaar 1976.

De natuurorganisaties maken zich ook zorgen over boerenzwaluwen. Die bouwen nesten van modder, maar er is momenteel nauwelijks modder. De nesten worden dus minder stevig en kunnen naar beneden vallen.

Veel waterschappen halen vanwege de droogte extra zoet water uit rivieren en meren om de waterstand in de sloten en kanalen op peil te houden. Maar dat geeft ook problemen, zeggen de natuurorganisaties. Rivierwater bevat vaak grote hoeveelheden stikstof, fosfor en sulfaat waardoor schoon beekwater vervuild raakt. Veel zonneschijn en weinig regen leiden bovendien tot algengroei in het water, waardoor de waterkwaliteit afneemt. Flora en fauna op en langs de oevers hebben daaronder te lijden.

Door: ANP