Ook de festivalprogrammeur denkt mee over nieuw cultuurbestel

Van programmeurs van festivals tot provinciemedewerkers en van theatermakers tot vertegenwoordigers van fondsen, allerlei mensen gaan zich buigen over een nieuw cultuurbestel voor ons land. Dat meldt de Raad voor Cultuur. Het adviesorgaan wil al langer een subsidiestelsel "dat openstaat voor nieuwe genres en disciplines en zo een breed publiek kan aanspreken". Zo moet er bijvoorbeeld meer aansluiting komen met jongeren. Ook moet de regeldruk omlaag.

De raad wil de creativiteit uit het veld zelf benutten om dat allemaal te bereiken en heeft daarom vier zogenoemde 'designteams' van genoemde mensen in het leven geroepen. Die buigen zich nu ieder over één thema: verbreden, verspreiden, vitaliseren of verlichten. Ook zijn er enkele expertisegroepen, waarvan er bijvoorbeeld een aan de slag gaat met de positie van Caribisch Nederland in het bestel. In mei moeten ze met ideeën komen die de raad nog dit jaar op weg moeten helpen naar het uiteindelijke advies aan de regering. Eerst worden de voorstellen van de teams nog voorgelegd aan een grote groep vertegenwoordigers uit het veld.

De huidige subsidiesystematiek blijft tot 2029 bestaan. Culturele instellingen kunnen dus begin volgend jaar nog een aanvraag indienen voor de Culturele basisinfrastructuur (BIS) over de periode 2025-2028, waarin wordt bepaald wie er subsidie krijgt van het Rijk.

Door: ANP