Natuur in Marker Wadden ontwikkelt zich snel

De afgelopen tijd is de ontwikkeling van het nieuwe natuurgebied Marker Wadden bestudeert in het Kennis en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA). De resultaten hiervan worden morgen gepresenteert, maar de belangrijkste bevindingen zijn al bekendgemaakt door natuurmonumenten. Dat meldt Natuurmonumenten. 

De diversiteit in dier- en platensoorten neemt er de afgelopen tijd steeds verder toe. Steeds meer dieren en planten zijn te vinden op Marker Wadden. Daaronder zitten ook zeldzame soorten zoals de ijs-eend, de dwergmeeuw en de kwartelkoning.Het KIMA-onderzoek is uitgevoert in opdracht van Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). Het doel van het onderzoek is om er achter te komen wat de snelle ontwikkeling van het gebied veroorzaakt en wat ervan te leren valt bij verder natuurbeheer. 

Slib en vogels

Een van de succesformules van het gebied schijnt het slib te zijn. vegetatie goed op de slib-eilanden groeit. Het materiaal is voedselrijk en de samenstelling van het slib zorgt voor variatie in hoogte van de bodem, wat natuurontwikkeling versterkt. Dit trekt veel verschillende vogels aan, waaronder ook zeldzame soorten. 

Door: Nationale Recreatiegids