Zeeland beste fietsprovincie in Nederland, Randstad scoort slecht

De Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s van het Landelijk Fietsplatform heeft onderzocht welke provincie het beste geschikt is om te fietsen. Zeeland kwam hierin het beste uit de bus. De provincie scoort het hoogste op de meeste categorieën. Dit meldt Stadszaken.

Waarom Zeeland?

Waar moet je zijn voor betrouwbare fietsinfrastructuur en logische fietsroutes? Zeeland, is het antwoord van het Landelijk Fietsplatform. Met 94 procent van de maximale score doet de provincie het bijzonder goed op vlakken als recreatieve mogelijkheden, kwaliteit en organisatie van het netwerk. De hoge score is vooral te wijten aan de inspanningen van de 60 vrijwilligers van het Routebureau Zeeland. Zij onderhouden de uitstekende fietsroutes samen met belanghebbende partijen.

Ruimte voor verbetering 

Friesland, Drenthe en Noord-Brabant volgden op de voet met 4,5 ster. Groningen, Utrecht en Limburg kwamen daarna met 4 sterren. Noord- en Zuid-Holland scoorden het slechtste. Hoewel Zeeland goed scoorde geven fietsers aan dat er nog wel ruimte is voor verbetering. Zo zou de Provincie kunnen investeren in bredere fietspaden en meer faciliteiten voor e-bikes.

Door: Nationale Recreatiegids