Ruygeborg

De provincie Zuid-Holland krijgt er weer 160 hectare nieuwe natuur bij. Voor het gebied Ruygeborg, bij de Nieuwkoopse Plassen, is een Inrichtingsplan vastgesteld. Dit meldt de provincie Zuid-Holland.

Ruygeborg is het gebied tussen Noorden en Nieuwkoop. De natuur in Ruygeborg is bedoeld als buffer voor de Nieuwkoopse Plassen en als verbinding met natuurgebied de Groene Jonker. In 2012 is zo’n 50 hectare (ha) van Ruygeborg al ingericht als natuurgebied. Hier is een waar vogelparadijs ontstaan: tureluur, lepelaar, blauwborst en porseleinhoen zijn slechts enkelen van de soorten die hier voorkomen.
 

Grutto en kievit
 

De natuur in Ruygeborg wordt nu uitgebreid met 160 ha natuur en recreatie. In het Inrichtingsplan staat hoe dat er uit gaat zien. Zo komen er kruidenrijke graslanden, waar bijen en andere insecten op afkomen. Weidevogels halen daar hun voedsel. Broeden doen de grutto en kievit hopelijk in het toekomstige weidevogelgebied. Langs de noordzijde komt een moeraszone die Ruygeborg verbindt met de Groene Jonker.
 

Ruygeborg ontdekken
 

Recreanten kunnen in de toekomst heerlijk wandelen. Voor de aanleg van de wandelpaden is advies ingewonnen bij het Kenniscentrum Groen & Handicap. Dat leverde twee soorten wandelpaden op: half-verharde paden die voor iedereen toegankelijk zijn, en ‘struinpaden’ met gras. Er komen 5 uitkijkheuvels in het gebied. Uiteraard komen er ook her en der bankjes waar de wandelaar kan uitrusten.
 

Samen met de betrokkenen

 
De provincie bundelt kennis en krachten samen met inwoners, medeoverheden, organisaties en bedrijven. Op deze manier werken we samen aan een natuurlijk en mooi Zuid-Holland. Zo zijn de grondeigenaren en omwonenden in Ruygeborg vanaf het begin betrokken bij de plannen. Een aantal grondeigenaren heeft, in afstemming met de omgeving, in 2018 zélf het schetsontwerp gemaakt, de voorloper van het Inrichtingsplan. Bovendien heeft een Adviesgroep van bewoners, grondeigenaren en maatschappelijke partijen meegekeken met de plannen. Een Stuurgroep met daarin de gemeenten en waterschappen in Gouwe Wiericke heeft het Inrichtingsplan goedgekeurd.
 
Door: Nationale Recreatiegids