Normal_bos__bomen__pad__herfst

Het aanplantseizoen voor nieuwe bomen is begonnen. Tot het voorjaar gaat Staatsbosbeheer meer dan één miljoen bomen planten. Naast regulier bosbeheer is er ook veel aandacht voor het herstellen van bosgebieden waar de essentaksterfte zijn sporen heeft nagelaten. Dit meldt Staatsbosbeheer.

Nederland heeft relatief weinig bos, vergeleken met andere Europese landen. In ons land bestaat tien procent uit bos, in Duitsland is dat bijvoorbeeld dertig procent. In Scandinavië ligt dit percentage zelfs nog hoger. Bos speelt een belangrijke rol op het gebied van klimaat, biodiversiteit, recreatie en duurzame houtproductie. Er is Staatsbosbeheer daarom veel aangelegen het bosoppervlak in Nederland te vergroten. De komende tien jaar wil de natuurorganisatie vijfduizend hectare nieuw bos aanplanten. Dit zal gebeuren op grond dat al in beheer is van Staatbosbeheer, maar dat nu bijvoorbeeld nog in gebruik is als grasland. 
 

Divers bos

 
De nieuwe bossen die worden aangeplant zullen uit een divers boombestand bestaan. Naast klassiekers als de beuk, eik, berk, linde en esdoorn zullen ook onbekendere varianten als de fladderiep, zoete kers, veldesdoorn, zwarte els en zwarte noot een plek krijgen in de nieuwe bossen. Bijkomend voordeel is dat een gevarieerde bosomgeving niet alleen gunstig is voor de planten en dieren die er leven, maar ook voor de bezoekers die er komen: het  maakt het nog aantrekkelijker doorheen te wandelen en fietsen.
 

Samenwerking

 
Staatsbosbeheer werkt voor het aanplanten en herbeplanten van bomen veelal samen met andere organisaties en bedrijven. Zo wordt een groot deel van de bomen in coöperatie met Shell aangeplant. Het gaat hierbij om meer dan een half miljoen bomen, verspreid over Nederland, met een zwaartepunt in Flevoland en Zuid-Holland. Een andere samenwerking is die met Trees for All op 26 en 27 november, wanneer er 15.000 bomen worden geplant in het Waalse Bos en het nieuwe geboortebos Nieuw-Wulven. 
 

Recordaantal nieuwe bomen in één dag

 
Traditiegetrouw wordt het plantseizoen afgesloten met het bomenplanten door kinderen tijdens de Nationale Boomfeestdag, dat volgend jaar plaatsvindt op 18 maart. Staatsbosbeheer streeft er dan naar maar liefst 500.000 bomen in één dag te planten; dat zou een recordaantal zijn.
 
Door: Nationale Recreatiegids