Foto: Rijkswaterstaat

De bestuurders van zes gemeenten langs het Apeldoorns Kanaal, het waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland zijn overeengekomen dat het ruim vijftig kilometer lange waterlint tussen Dieren en Hattem een interessante plek moet worden voor recreanten en toeristen. De provincie stelt hiervoor 2,7 miljoen euro beschikbaar. Dit meldt Rheden.nieuws.nl.

Onder de noemer Beleef het Apeldoorns Kanaal willen de verschillende partijen samen werken om initiatieven te stimuleren die het voor mensen aantrekkelijker maken om op en rond het kanaal te recreëren. In vier categorieën kunnen projecten voor subsidie in aanmerking komen: beleving, bewegen, genieten en waterpret. Zo zijn er nu al plannen om een voormalige busbaan die langs het kanaal loopt om te vormen tot recreatief park, en wordt er gekeken of de fietsverbindingen van de Veluwe naar het Kanaal en van het Kanaal naar de IJssel verbeterd kunnen worden.

"Het Apeldoorns Kanaal biedt ontzettend veel kansen en mogelijkheden op het gebied van recreatie en toerisme, voor zowel onze eigen inwoners als bezoekers van onze mooie regio. Dat we met elkaar meer 'reuring' langs het kanaal gaan stimuleren past dan ook goed bij onze ambities op dit vlak. Ik ben ervan overtuigd dat we met elkaar projecten gaan realiseren waar onze inwoners en bezoekers heel blij mee zullen zijn", aldus Wim Willems, wethouder in Apeldoorn en voorzitter van de stuurgroep 'Beleef het Apeldoorns Kanaal'.

Een voorbeeld van meer reuring werd afgelopen zomer al gegeven, toen de Kanaalweek werd georganiseerd, waar veel aandacht was voor zeilen, kanoën, vissen en roeien. De samenwerkende overheden hopen nu dat er meer van dit soort initiatieven van de grond komen. Naast de 2,7 miljoen euro van de provincie Gelderland wordt hiervoor eenzelfde bedrag beschikbaar gesteld door de gemeenten Rheden, Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, het waterschap Vallei en Veluwe.

 

Door: redactie Nationale Recreatiegids