Deskundige Wuersten: dansorganisaties moeten verstand gebruiken

Samuel Wuersten, artistiek leider van het Holland Dance Festival en voormalig mededirecteur van de Hogeschool voor de Kunsten Codarts Rotterdam, vindt dat organisaties op het gebied van dans zelf hun verstand moeten gebruiken en moeten nagaan wat er in hun eigen omgeving beter kan op het gebied van gedrag. Wuersten, die ook artistiek directeur is van de opleiding Dans van Zürich Arts University, houdt zich al langer bezig met de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag, een euvel waarover maandag in Nederland een rapport verscheen.

Wuersten was ook betrokken bij een proces voor verbetering op de Ballettakademie der Wiener Staatsoper, waar het volgens hem nu beter gaat. In het rapport wordt gepleit voor een overkoepelende organisatie die grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse danswereld in de gaten moet houden. Dat lijkt hem echter niks omdat de danswereld daar te gevarieerd voor is, van professionele dansgezelschappen tot gewone dansscholen voor mensen die gewoon willen leren walsen.

Meldpunten moeten wel beter zichtbaar worden, aldus Wuersten. Hij denkt dat de wil om het kwaad aan te pakken wel aanwezig is: "Niemand denkt 'o heerlijk, laten we een onveilige omgeving creëren'. De concrete aanpak vergt echter aandacht, tijd en volharding. "Verandering is voor velen een bedreigend proces." Hij benadrukt dat bijvoorbeeld docenten, die tijdens hun opleiding zelf hard zijn aangepakt, niet moeten denken dat dat zo hoort. "Een dansopleiding moet de time of your life zijn."

Wuersten heeft er moeite mee dat de hele discussie nu op de dans wordt toegespitst. "Dit onderwerp speelt in de hele samenleving. De danswereld zou het net zo goed moeten aanpakken als bijvoorbeeld Albert Heijn of een bank." Hij ziet de hele discussie wel als een kans om goede initiatieven in de danswereld naar voren te halen, want die zijn er ook. "Het is allemaal niet zo hopeloos als het lijkt."

Door: ANP