Normal_valkenswaard__gemeente__logo_

De gemeente Valkenswaard gaat streng optreden tegen illegale bewoning op de vakantieparken. Dit moet de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in de Noord-Brabantse gemeente ten goede komen. Dit meldt het Eindhovens Dagblad.

De gemeente gaat de controles op illegale bewoning flink opvoeren. Met name arbeidsmigranten moeten het ontgelden in het aangescherpte beleid: wanneer aan het licht komt dat zij ergens permanent in een vakantiehuis wonen, zal er meteen tot actie worden overgegaan. Voor mensen die bijvoorbeeld door een scheiding noodgedwongen zijn gaan wonen op een recreatiepark, zal de gemeente coulanter zijn. Maar ook voor hen zal gelden dat ze op een gegeven moment moeten vertrekken.
 

Schone reputatie

 
De focus op illegale bewoning van accommodaties die voor vakantieverhuur zijn bedoeld past binnen de wens van Valkenswaard de vrijetijdseconomie in de gemeente te laten floreren. Daarvoor is het noodzakelijk dat de recreatieparken een schone reputatie hebben, zo wordt gesteld. Tegelijk wordt ingezien dat het permanent bewonen van vakantiewoningen ook in een behoefte voorziet, waar niet aan voorbij kan worden gegaan. Rondom deze huisvestingsproblematiek zal de gemeente in de loop van dit jaar met een plan van aanpak komen.
 

Anders dan op de Veluwe

 
Het nieuwe harde beleid van Valkenswaard omtrent illegale bewoning in de gemeente staat haaks op de manier waarop in de Veluwe met het probleem wordt omgegaan. Daar kwam de gemeente Putten recent tot de conclusie dat de jarenlange jacht op mensen die permanent op vakantieparken wonen en het opleggen van dwangsommen niet het beoogde effect hebben gehad. Integendeel: het heeft de problemen alleen maar groter gemaakt. De Gelderse gemeente heeft controle en handhaving daarom nu juist versoepeld.
 

Door: Nationale Recreatiegids