Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Informatie

Overons
 
DeNationale Recreatiegids is sinds de oprichting hard op weg debelangrijkste nieuwssite voor de recreatie in Nederland te worden.Naast het actuele recreatienieuws bieden wij recreatiebedrijven ookde mogelijkheid hun vacatures te adverteren. De Nationalerecreatiegids is een website waarop dagelijks het actuelerecreatienieuws wordt verzameld en in heldere artikelen wordtgepresenteerd. Recreatieprofessionals en een ieder ander die zichinteresseert voor de recreatie moesten zich dagelijks door een wirwaraan kranten en websites heen werken om de laatste ontwikkelingen tekunnen volgen.

Dat is niet langer nodig: wij bieden dagelijkshet meest complete overzicht van al het recreatienieuws: van Cafétot Eventementen en Hotels. Dat er behoefte was aan dit concept isduidelijk, onze website kent maandelijks een verdubbeling van hetaantal bezoekers. De Nationale Recreatiegids biedt recreatiebedrijvenook de mogelijkheid vacatures te adverteren. De combinatie vanrecreatienieuws en recreatievacatures is uniek in Nederland. Devacatures komen op een dynamische manier op de voorpagina voorbij,waardoor wij niet alleen de actief werkzoekenden weten te bereiken,maar ook de latent werkzoekenden. Wij hopen alvast in te kunnenspringen op het dreigende tekort in alle sectoren van de recreatie. Werkzoekenden kunnen zich bij ons gratis inschrijven op dewebsite en kunnen een uitgebreid profiel invullen. Vergeet niet om ute abonneren op de RSS feed! Door het inzetten van de Nationale Recreatiegids kunnen recreatiebedrijven veel geld besparen bij het werven van personeel U kunt bij ons tegen lage tarieven uwvacature(s) 60 dagen online zetten. Elke vacature komt op devoorpagina voorbij!

E-mail: info@nationalerecreatiegids.nl Telefoon:  050-368 88 99.
 

Waaromwerven via de Nationale Recreatiegids?

  • Uwvacatures komen op de voorpagina te staan van de belangrijksterecreatienieuwssite;
  • Hetis de enige website die het actuele recreatienieuws combineert meteen banensite gericht op de recreatie;
  • Aantrekkelijketarieven;
  • Ukunt uw account delen met meerdere bedrijfsonderdelen;
  • Landelijkedekking. 
Al met algeloven wij erin dat onze online vacaturegids het ideale middel isvoor u om personeel te vinden. De unieke combinatie vanrecreatienieuws met recreatievacatures op de voorpagina zorgt ervoordat u via ons zowel de actief als latent werkzoekende weet tebereiken!