Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Wolf al bijna 35 jaar beschermd in Europa

Door ANP
schedule 3 min
location_on [xx]km
Wolf al bijna 35 jaar beschermd in Europa
De wolf geldt al als beschermde diersoort sinds de Conventie van Bern in 1979, een internationaal verdrag voor het behoud van soorten dieren en planten. Nederland ondertekende dat verdrag destijds ook, aldus de Europese Commissie. In 1992 is de noodzakelijke bescherming van de wolf verankerd in de Europese wetgeving via de Habitatrichtlijn, waarin meer dan duizend zeldzame en bedreigde dieren- en plantensoorten in heel Europa zijn opgenomen. Nederland benoemde de wolf tot beschermde binnenlandse diersoort in 2014, toen de wolf vanuit Duitsland de grens naderde. In 2018 vestigde de eerste wolf zich op de Noord-Veluwe.

De strikte bescherming van de wolf schrijft voor dat het dier niet verstoord, verjaagd of beschoten mag worden. Ook het leefgebied dat een wolf uitkiest om zich te vestigen is beschermd om het dier rust te gunnen. Die strenge regels zorgen ervoor dat er op dit moment niets ondernomen mag worden tegen een wolf, hoewel Friesland, Drenthe en Overijssel in het voorjaar nog aan natuurminister Christianne van der Wal vroegen om het beschermingsniveau te verlagen.

Van der Wal wacht op een advies dat ze heeft gevraagd aan de Raad voor Dierenaangelegenheden en op het resultaat van gesprekken die vanuit het ministerie worden gevoerd met alle partijen die bij de wolf betrokken zijn. "Tot die tijd houd ik me aan bestaand beleid en wetgeving", heeft zij de provincies laten weten. Ondertussen wordt wel samen met onder meer Duitsland, België en Denemarken gekeken naar de mogelijkheid van een internationaal wolvenbeleidsplan. Jonge wolven gaan op zoek naar een eigen territorium en zwerven daarbij vaak door verschillende landen.

Er zijn volgens de Europese Commissie wel uitzonderingen mogelijk op de zeer strenge bescherming. Maar dat kan alleen onder zeer strikte voorwaarden en alleen als alle andere maatregelen zijn genomen, aldus de commissie. Zo mag Finland een aantal wolven doodschieten om de rendieren te beschermen. Landen mogen gelden uit de Europese landbouwpot gebruiken om veehouders te helpen met wolfwerende maatregelen.

17 mei '24 (15:09)

Boer John en natuurliefhebbers gaan een nieuw natuurgebied aanleggen

Een succesvolle crowdfundingsactie heeft ertoe geleid dat er in de buurt van Winkel een nieuw natuurgebied komt. Die wordt beheerd door Landschap Noord-Holland en het stuk land ligt tussen Winkel en Aartswoud. Daar bood veehouder John Klaver grond aan om in te ruilen voor een natuurgebied. Hij heeft hier nu al een nest met scholeksters: “Mooi!”. Dat meldt NH Nieuws.

17 mei '24 (14:22)

Nationaal Park De Biesbosch viert 30-jarig jubileum

Op 24 mei is het weer de Dag van het Nationaal Park. Dit jaar is dat een extra speciale dag voor het Brabantse natuurgebied De Biesbosch. Die heeft namelijk precies 30 jaar geleden de status van nationaal park gekregen. Om dat te vieren heeft Staatsbosbeheer allerlei activiteiten op de agenda staan in het park, meldt de natuurorganisatie. Zo is er op 24 mei een aftrap in estafettevorm en worden er op 1 juli activiteiten georganiseerd in het Biesboschcentrum. 

16 mei '24 (13:00)

Drukte, drukte en nog eens drukte in de Lage Vuursche bossen

Met het mooie weer en een vrije dag in het vooruitzicht trekken veel mensen eropuit naar de bossen bij Lage Vuursche. De combinatie van natuur, frisse lucht en ontspanning trekt jaarlijks een grote menigte naar dit populaire recreatiegebied, zo meldt het AD.

16 mei '24 ( 8:33)

Uitspraak over schieten op wolf met paintballgeweer binnen twee weken

De rechtbank in Arnhem doet binnen twee weken uitspraak in de zaak die de Faunabescherming heeft aangespannen over het schieten met een paintballgeweer op wolven in Gelderland. Een exacte datum is woensdag niet genoemd, maar een woordvoerster van de rechtbank verwacht dat de volle twee weken nodig zijn om tot een besluit te komen.

15 mei '24 (13:32)

Toenemende druk op natuurgebieden rondom steden

Met de groeiende woningbouw neemt de druk op natuurgebieden net buiten steden toe. Echter, Staatsbosbeheer staat voor de uitdaging om drie van deze gebieden te sluiten of te verkopen, aangezien de provincie Zuid-Holland van plan is om de subsidie voor deze gebieden te verminderen, dat meldt Omroep West.

15 mei '24 (12:56)

Plan voor Natuurgebied Zuilen opnieuw gepubliceerd

De gemeente Utrecht heeft opnieuw een herzien plan gepresenteerd voor Natuurgebied Zuilen. Dit komt voort uit de reacties van omwonenden op het eerste plan, waarbij er veel vragen en bezorgdheden waren. Na een uitgebreid participatieproces is het herziene plan gereed voor bespreking in de gemeenteraad. Het hoofddoel blijft om het gebied toegankelijker te maken en de natuurwaarde te verhogen, meldt De Utrechtse Internet Courant.

14 mei '24 (12:46)

Arnhem, Rheden en Rozendaal toneel voor groenste NK Wielrennen ooit

De gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal organiseren op 23 juni 2024 is samenwerking met Courage Events, de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) en Natuurmonumenten het groenste NK Wielrennen ooit. De samenwerking markeert een nieuw hoofdstuk in de organisatie van duurzame (top)sportevenementen, waarbij zorgvuldige maatregelen worden genomen om de natuurlijke schoonheid van de regio te behouden en te respecteren, meldt gemeente Arnhem.

14 mei '24 (10:52)

Consumentenbond: drie zonnebrandcrèmes bieden niet beloofde bescherming

De Consumentenbond raadt mensen drie geteste zonnebrandcrèmes af te gebruiken. De middelen bieden niet de beschermingsfactor die op de verpakking wordt beloofd, meldt de Consumentenbond.

14 mei '24 (10:19)

Noord-Holland stelt 1 miljoen beschikbaar voor waterrecreatie en pleziervaart

De provincie Noord-Holland stelt in 2024 ruim 1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor allerlei soorten initiatieven rondom waterrecreatie. Het kan gaan om heel diverse projecten: van schoonmaakacties rondom zwemplekken, het aanleggen van een kanopassage of het verduurzamen van de watersportfaciliteiten en de pleziervaart. Vanaf midden mei kan een subsidie worden aangevraagd, meldt de provincie. 

13 mei '24 (15:25)

Gemeente Olst-Wijhe wil inzetten op recreatie en toerisme langs de IJssel

De gemeente Olst-Wijhe heeft het idee om door middel van natuurherstel en dijk in de uiterwaarden van de IJssel aantrekkelijker te maken voor toeristen. Wat de gemeente betreft moet het ‘een toonaangevende bestemming worden voor natuur, recreatie en duurzaamheid’, meldt Salland1.