Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

PBL: natuurbeleid vraagt een andere aanpak dan eerder voorzien

Door Nationale Recreatiegids
schedule 7 min
PBL: natuurbeleid vraagt een andere aanpak dan eerder voorzien
De aankoop en inrichting van nieuwe natuurgebieden kost veel meer tijd en geld dan eerder voorzien. Van de afgesproken 80.000 hectare nieuw te ontwikkelen natuur in het Natuurnetwerk in de periode tot 2027 is inmiddels iets meer dan de helft gerealiseerd. Dit ondanks dat er veel stappen zijn gezet. Natuurherstel vraagt, naast goed beheer en uitbreiding van het areaal, om een grotere inzet op ecologisch systeemherstel. Dit vereist een verregaande verandering in de directe omgeving van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en een gedeeld toekomstbeeld dat in veel gebieden nog ontwikkeld moet worden. Dit meldt het Planbureau voor de Leefomgeving.

In 2013 spraken Rijk en provincies het zogeheten ‘Natuurpact’ af met drie ambities. Het Natuurpact betekende een verregaande decentralisatie van het natuurbeleid van het Rijk naar de provincies. De eerste ambitie was om het Natuurnetwerk Nederland te vergroten door in de periode 2011-2027 80.000 hectare nieuwe natuur te realiseren. Het doel hiervan was om de biodiversiteit te verbeteren. Van de 80.000 ha zijn inmiddels ruim 45.000 ha gerealiseerd. Ondanks grote stappen voorwaarts blijkt de uitvoering meer tijd te kosten dan voorzien. Volgens de prognoses wordt het doel eind 2027 niet gehaald. Dit komt onder meer doordat de realisatie plaatsvindt op basis van vrijwilligheid en bereidwilligheid.

De tweede ambitie betreft natuurherstel. Hiervoor is afgesproken dat een grotere inzet op herstel van het ecologisch systeem nodig is. De recente stapeling van beleid in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) heeft de uitvoering van het natuurbeleid bemoeilijkt en zelfs vertraagd.

In het Natuurpact werd ook afgesproken om de natuur beter te verbinden met de economie en met de maatschappij – de derde ambitie. De laatste twee ambities kenden geen concrete doelstellingen en zijn door de provincies op verschillende manieren opgepakt met stimulerend beleid.

Transitie landbouw noodzakelijk voor natuur

Na tien jaar Natuurpact kan worden geconcludeerd dat het natuur- en landbouwbeleid in elkaars verlengde liggen. Om de Natura 2000-doelen te halen is een verregaande verandering van de agrarische bedrijfsvoering nodig, bijvoorbeeld naar een extensieve of natuurinclusieve vorm van landbouw. Boeren hebben daarbij niet alleen duidelijkheid nodig over wat er van hen wordt gevraagd, maar ook financiële ondersteuning en aangepaste regelgeving vanuit het Rijk of de provincie. Dat geldt met name voor agrarische bedrijven in de buurt van natuurgebieden.

Opmaat naar NPLG

Tien jaar uitvoering van het Natuurpact laat zien dat provincies werk hebben gemaakt van de uitbreiding van het Natuurnetwerk en het verbeteren van de biodiversiteit, maar dat de ambities zoals die in 2013 werden geformuleerd niet gehaald lijken te worden. Wel is het Natuurpact de bouwsteen voor het verder door ontwikkelen van natuurbeleid via het Uitvoeringsprogramma Natuur en het NPLG. Deze PBL-evaluatie laat zien dat er vooral oplossingen en nieuwe werkwijzen zijn verkend binnen de bestaande afspraken. Het toekomstig realiseren van de natuurdoelen via gebiedsprocessen zal bestuurlijk commitment en politieke moed vragen van de provincies en Rijk vanwege conflicterende belangen, omdat tegelijkertijd ook andere doelen moeten worden gehaald (klimaat, landbouw, water), aldus PBL.

26 september '23 (10:01)

Ecologen: verbeter controle op natuurtoetsen

Stel, je wandelt door een heerlijk rustig bos. Je geniet lekker van de omgeving, totdat je op een gegeven moment lawaai in de verte hoort. Wanneer je dichterbij komt, zie je graafmachines die midden in het bos een nieuwe weg aanleggen. Is dit wel toegestaan? Niet altijd. Ecologen zijn het erover eens. Zij vinden dat er te weinig controle is op natuurtoetsen. Deze rapporten moeten uitwijzen of een bepaald project, zoals het aanleggen van een mountainbikeroute of het organiseren van een evenement, schade toebrengt aan de natuur en omgeving. Die rapporten zijn niet altijd van even goede kwaliteit, maar worden toch goedgekeurd. De branchevereniging voor ecologen wil dat dit strenger wordt gehandhaafd. Momenteel gebeurt dat volgens de vereniging lang niet altijd. Dat meldt Pointer.

25 september '23 (11:10)

Voor tweede keer in week tijd was Noorderlicht te zien boven Nederland

Het gebeurt al niet vaak, maar nu zelfs twee keer in een week tijd. Gisteravond kleurde de hemel weer groen en rood door het Noorderlicht. Het leverde mooie beelden op, die werden gedeeld op sociale media. Dat meldt RTL Nieuws.

25 september '23 ( 9:44)

Kind vindt handgranaat in bosjes in Rotterdam

Een middagje buitenspelen in Rotterdam had een merkwaardige afloop. Daar heeft een jongen een handgranaat gevonden en meegenomen naar een speeltuin. De politie heeft laten weten dat het om een echte handgranaat gaat, meldt NOS.

22 september '23 ( 9:58)

Nederlands fietsnetwerk loopt voor 10 procent door de natuur

In 2022 liep ongeveer 10 procent van het Nederlandse fietsnetwerk door natuur. Dat is goed voor zo’n 15.000 kilometer aan fietspaden en -wegen. Het grootste deel van de fietspaden, 28 procent, loopt door bebouwd gebied met weinig of geen groen. Dat meldt het CBS op basis van gegevens van de Fietsersbond in de publicatie Nederland in cijfers 2023.

22 september '23 ( 8:46)

Staatsbosbeheer organiseert wandelingen door wolvengebied Veluwe

Staatsbosbeheer organiseert in oktober twee wandelingen over de Hoog Buurlose Heide op de Veluwe om mensen te laten zien hoe schaapskuddes kunnen functioneren in een gebied waar tegenwoordig ook wolven zitten. Het is voor het eerst dat de natuurbeheerder publiek toont hoe het Veluwse wolvenbeleid eruit ziet. Daar is volgens Staatsbosbeheer veel belangstelling voor. De kans dat deelnemers aan de wandelingen een wolf zien is overigens zeer klein, aldus een woordvoerder van Staatsbosbeheer.

20 september '23 (15:26)

Nunspeet vraagt toestemming om voor zes maanden wolven te mogen doden

De Gelderse gemeente Nunspeet heeft de provincie Gelderland toestemming gevraagd om voorlopig voor zes maanden wolven te mogen doden in het landelijk gebied ten westen van het dorp Elspeet. Volgens het gemeentebestuur is er een sterke toename te zien in het aantal dieren dat de laatste tijd is gedood door een wolf. Het gaat om schapen en een pony. Nunspeet hoopt volgens een woordvoerder dat de Gelderse provinciebestuurder Harold Zoet (BBB) het verzoek van Nunspeet meeneemt naar Brussel, waar hij Europese politici donderdag gaat vertellen dat Gelderland wil kunnen ingrijpen tegen wolven die problemen veroorzaken.

20 september '23 (12:13)

Berg je zomerkleding nog niet op

We hebben de eerste herfststorm al weer achter de rug. Het kwik is weer gedaald en de bladeren beginnen al te verkleuren. Toch is het nog niet helemaal het einde van de zomer. Door orkaan Nigel krijgen we volgende week nog een paar dagen lekker weer met temperaturen rond de 24 graden, meldt Weeronline. Dus houd die zonnebril nog maar even op je neus. 

20 september '23 (11:55)

Provincie doet aangifte tegen Chemours wegens illegale lozing

De provincie Zuid-Holland heeft aangifte gedaan tegen Chemours wegens een illegale lozing. Het chemische bedrijf uit Dordrecht heeft in het afvalwater een stof geloosd waarvoor het geen vergunning heeft: trifluorazijnzuur (TFA). Dat is een PFAS-verbinding die het RIVM onder de potentieel zeer zorgwekkende stoffen schaart.

19 september '23 ( 9:03)

Noorderlicht kleurt Nederlandse hemel

Op verschillende plaatsen in het noordelijk deel van Nederland is maandagavond het noorderlicht te zien geweest. Er kwamen meldingen uit onder meer Noord-Holland (Egmond aan Zee), Friesland (Zweins) en vanaf de Afsluitdijk. Op X hebben mensen beelden gedeeld.

19 september '23 ( 8:46)

Wederom code geel in Noord-Holland en Waddengebied vanwege harde windstoten

In Noord-Holland en het Waddengebied geldt dinsdag opnieuw code geel. Het KNMI verwacht in de middag en avond zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur, met name in de kustgebieden. De weerwaarschuwing geldt vooralsnog van 13.00 uur tot 22.00 uur.