Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

PBL: natuurbeleid vraagt een andere aanpak dan eerder voorzien

Door Nationale Recreatiegids
schedule 7 min
location_on [xx]km
PBL: natuurbeleid vraagt een andere aanpak dan eerder voorzien
De aankoop en inrichting van nieuwe natuurgebieden kost veel meer tijd en geld dan eerder voorzien. Van de afgesproken 80.000 hectare nieuw te ontwikkelen natuur in het Natuurnetwerk in de periode tot 2027 is inmiddels iets meer dan de helft gerealiseerd. Dit ondanks dat er veel stappen zijn gezet. Natuurherstel vraagt, naast goed beheer en uitbreiding van het areaal, om een grotere inzet op ecologisch systeemherstel. Dit vereist een verregaande verandering in de directe omgeving van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en een gedeeld toekomstbeeld dat in veel gebieden nog ontwikkeld moet worden. Dit meldt het Planbureau voor de Leefomgeving.

In 2013 spraken Rijk en provincies het zogeheten ‘Natuurpact’ af met drie ambities. Het Natuurpact betekende een verregaande decentralisatie van het natuurbeleid van het Rijk naar de provincies. De eerste ambitie was om het Natuurnetwerk Nederland te vergroten door in de periode 2011-2027 80.000 hectare nieuwe natuur te realiseren. Het doel hiervan was om de biodiversiteit te verbeteren. Van de 80.000 ha zijn inmiddels ruim 45.000 ha gerealiseerd. Ondanks grote stappen voorwaarts blijkt de uitvoering meer tijd te kosten dan voorzien. Volgens de prognoses wordt het doel eind 2027 niet gehaald. Dit komt onder meer doordat de realisatie plaatsvindt op basis van vrijwilligheid en bereidwilligheid.

De tweede ambitie betreft natuurherstel. Hiervoor is afgesproken dat een grotere inzet op herstel van het ecologisch systeem nodig is. De recente stapeling van beleid in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) heeft de uitvoering van het natuurbeleid bemoeilijkt en zelfs vertraagd.

In het Natuurpact werd ook afgesproken om de natuur beter te verbinden met de economie en met de maatschappij – de derde ambitie. De laatste twee ambities kenden geen concrete doelstellingen en zijn door de provincies op verschillende manieren opgepakt met stimulerend beleid.

Transitie landbouw noodzakelijk voor natuur

Na tien jaar Natuurpact kan worden geconcludeerd dat het natuur- en landbouwbeleid in elkaars verlengde liggen. Om de Natura 2000-doelen te halen is een verregaande verandering van de agrarische bedrijfsvoering nodig, bijvoorbeeld naar een extensieve of natuurinclusieve vorm van landbouw. Boeren hebben daarbij niet alleen duidelijkheid nodig over wat er van hen wordt gevraagd, maar ook financiële ondersteuning en aangepaste regelgeving vanuit het Rijk of de provincie. Dat geldt met name voor agrarische bedrijven in de buurt van natuurgebieden.

Opmaat naar NPLG

Tien jaar uitvoering van het Natuurpact laat zien dat provincies werk hebben gemaakt van de uitbreiding van het Natuurnetwerk en het verbeteren van de biodiversiteit, maar dat de ambities zoals die in 2013 werden geformuleerd niet gehaald lijken te worden. Wel is het Natuurpact de bouwsteen voor het verder door ontwikkelen van natuurbeleid via het Uitvoeringsprogramma Natuur en het NPLG. Deze PBL-evaluatie laat zien dat er vooral oplossingen en nieuwe werkwijzen zijn verkend binnen de bestaande afspraken. Het toekomstig realiseren van de natuurdoelen via gebiedsprocessen zal bestuurlijk commitment en politieke moed vragen van de provincies en Rijk vanwege conflicterende belangen, omdat tegelijkertijd ook andere doelen moeten worden gehaald (klimaat, landbouw, water), aldus PBL.

17 mei '24 (15:09)

Boer John en natuurliefhebbers gaan een nieuw natuurgebied aanleggen

Een succesvolle crowdfundingsactie heeft ertoe geleid dat er in de buurt van Winkel een nieuw natuurgebied komt. Die wordt beheerd door Landschap Noord-Holland en het stuk land ligt tussen Winkel en Aartswoud. Daar bood veehouder John Klaver grond aan om in te ruilen voor een natuurgebied. Hij heeft hier nu al een nest met scholeksters: “Mooi!”. Dat meldt NH Nieuws.

17 mei '24 (14:22)

Nationaal Park De Biesbosch viert 30-jarig jubileum

Op 24 mei is het weer de Dag van het Nationaal Park. Dit jaar is dat een extra speciale dag voor het Brabantse natuurgebied De Biesbosch. Die heeft namelijk precies 30 jaar geleden de status van nationaal park gekregen. Om dat te vieren heeft Staatsbosbeheer allerlei activiteiten op de agenda staan in het park, meldt de natuurorganisatie. Zo is er op 24 mei een aftrap in estafettevorm en worden er op 1 juli activiteiten georganiseerd in het Biesboschcentrum. 

16 mei '24 (13:00)

Drukte, drukte en nog eens drukte in de Lage Vuursche bossen

Met het mooie weer en een vrije dag in het vooruitzicht trekken veel mensen eropuit naar de bossen bij Lage Vuursche. De combinatie van natuur, frisse lucht en ontspanning trekt jaarlijks een grote menigte naar dit populaire recreatiegebied, zo meldt het AD.

16 mei '24 ( 8:33)

Uitspraak over schieten op wolf met paintballgeweer binnen twee weken

De rechtbank in Arnhem doet binnen twee weken uitspraak in de zaak die de Faunabescherming heeft aangespannen over het schieten met een paintballgeweer op wolven in Gelderland. Een exacte datum is woensdag niet genoemd, maar een woordvoerster van de rechtbank verwacht dat de volle twee weken nodig zijn om tot een besluit te komen.

15 mei '24 (13:32)

Toenemende druk op natuurgebieden rondom steden

Met de groeiende woningbouw neemt de druk op natuurgebieden net buiten steden toe. Echter, Staatsbosbeheer staat voor de uitdaging om drie van deze gebieden te sluiten of te verkopen, aangezien de provincie Zuid-Holland van plan is om de subsidie voor deze gebieden te verminderen, dat meldt Omroep West.

15 mei '24 (12:56)

Plan voor Natuurgebied Zuilen opnieuw gepubliceerd

De gemeente Utrecht heeft opnieuw een herzien plan gepresenteerd voor Natuurgebied Zuilen. Dit komt voort uit de reacties van omwonenden op het eerste plan, waarbij er veel vragen en bezorgdheden waren. Na een uitgebreid participatieproces is het herziene plan gereed voor bespreking in de gemeenteraad. Het hoofddoel blijft om het gebied toegankelijker te maken en de natuurwaarde te verhogen, meldt De Utrechtse Internet Courant.

14 mei '24 (12:46)

Arnhem, Rheden en Rozendaal toneel voor groenste NK Wielrennen ooit

De gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal organiseren op 23 juni 2024 is samenwerking met Courage Events, de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) en Natuurmonumenten het groenste NK Wielrennen ooit. De samenwerking markeert een nieuw hoofdstuk in de organisatie van duurzame (top)sportevenementen, waarbij zorgvuldige maatregelen worden genomen om de natuurlijke schoonheid van de regio te behouden en te respecteren, meldt gemeente Arnhem.

14 mei '24 (10:52)

Consumentenbond: drie zonnebrandcrèmes bieden niet beloofde bescherming

De Consumentenbond raadt mensen drie geteste zonnebrandcrèmes af te gebruiken. De middelen bieden niet de beschermingsfactor die op de verpakking wordt beloofd, meldt de Consumentenbond.

14 mei '24 (10:19)

Noord-Holland stelt 1 miljoen beschikbaar voor waterrecreatie en pleziervaart

De provincie Noord-Holland stelt in 2024 ruim 1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor allerlei soorten initiatieven rondom waterrecreatie. Het kan gaan om heel diverse projecten: van schoonmaakacties rondom zwemplekken, het aanleggen van een kanopassage of het verduurzamen van de watersportfaciliteiten en de pleziervaart. Vanaf midden mei kan een subsidie worden aangevraagd, meldt de provincie. 

13 mei '24 (15:25)

Gemeente Olst-Wijhe wil inzetten op recreatie en toerisme langs de IJssel

De gemeente Olst-Wijhe heeft het idee om door middel van natuurherstel en dijk in de uiterwaarden van de IJssel aantrekkelijker te maken voor toeristen. Wat de gemeente betreft moet het ‘een toonaangevende bestemming worden voor natuur, recreatie en duurzaamheid’, meldt Salland1.