De jaarlijkse paddentrek is begonnen: kikkers, padden en salamanders op weg

Volgens amfibieënwerkgroep RAVON is de zogeheten paddentrek sinds maandag massaal op gang gekomen, omdat de temperatuur en ook de vele regen ideaal zijn voor de verplaatsing. Dat houdt in dat kikkers, padden en salamanders deze weken op weg zijn van hun winterverblijf naar water waarin ze zich gaan voortplanten. Dit meldt Vroege Vogels. 

Veel gemeenten plaatsen tussen februari en april waarschuwingsborden langs de weg om te voorkomen dat de trekkende amfibieën doodgereden worden. Daarnaast telt Nederland ongeveer 125 werkgroepen van vrijwilligers die de padden, kikkers en salamanders elke avond helpen met oversteken. Vorig jaar zijn volgens RAVON 215.875 amfibieën in emmers naar de overkant van wegen gebracht.

Verdroging

Hoewel gewone padden nog algemeen voorkomen en veel andere amfibiesoorten ook, neemt hun aantal volgens RAVON wel af. In het Utrechtse Amerongen werden elk jaar wel 30.000 padden overgezet, maar die populatie is nu helemaal ingestort. Amfibieën hebben veel te lijden onder verdroging, waardoor hun leefgebied in vennen en poelen in de zomer geen water meer bevat.

Door: Nationale Recreatiegids