Natuurmonumenten vraagt aandacht voor achteruitgang natuur met speciale wandelroute

Stichting Natuurmonumenten heeft een speciale wandelroute uitgezet op de Sallandse Heuvelrug. In deze Route van de Verloren Soorten wordt aandacht gevraagd voor planten en diersoorten in het gebied die zijn verdwenen of op het punt staan te verdwijnen. De natuurorganisatie wil hiermee aantonen wat de status is van de natuur in het gebied. Dit meldt Natuurmonumenten. 

De kritieke of verloren soorten van de Sallandse Heuvelrug zijn wulp, korhoen, heivlinder, kommavlinder, tapuit, zilveren maan, aardbeivlinder, kamsalamander. Bloemrijke graslanden zijn er net als in de rest van het land vrijwel verdwenen. Het korhoen wordt in de Sallandse Heuvelrug bijvoorbeeld met zendertjes uitgerust om de kwetsbare populatie beter te kunnen volgen en beschermen. Langs de route zijn afbeeldingen geplaatst van deze soorten met hun gebruikelijke en wetenschappelijke naam. De borden worden geplaatst op de plekken waar ze natuurlijk ook het meeste voor zouden moeten komen. 

Door: Nationale Recreatiegids