Normal_auke-bakker-sbzkcbnuc4m-unsplash

Met de Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland kunnen Gedeputeerde Staten subsidies verlenen voor recreatie, sport en gezondheid om ambitie 7 Gezond en Veilig Zuid-Holland uit het Coalitieakkoord 2019-2023 'Elke dag beter. Zuid-Holland' te realiseren. Dit meldt provincie Zuid-Holland. 

De subsidieregeling is op 13 december 2022 door gedeputeerde Staten vastgesteld en op 1 januari 2023 in werking getreden.

Tot en met 2022 werden de subsidies die bijdragen aan de genoemde ambities verleend op basis van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016. Er is besloten voor deze ambities een eigen subsidieregeling op te stellen.

Door: Nationale Recreatiegids