Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Ruim baan voor de fiets in provincie Utrecht

Door Redactie Nationale recreatiegids
schedule 10 min
location_on [xx]km
De fiets is heel belangrijk voor groene, gezonde en duurzame verstedelijking. Dit staat in het Regionaal Toekomstbeeld Fiets dat de provincie Utrecht met alle 26 gemeenten en in afstemming met partners als Rijkswaterstaat en Fietsersbond heeft gemaakt. Dit meldt de provincie Utrecht.
Het Regionaal Toekomstbeeld Fiets dient als inbreng voor het Nationaal Toekomstbeeld Fiets, zoals Rijk en regio eind 2020 hebben afgesproken in het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT). Met als ambitie de fiets te gebruiken als volwaardig vervoermiddel en als dé oplossing voor maatschappelijke vraagstukken. Fietsen is namelijk gezond, goed voor het klimaat en ideaal in onze steeds drukker wordende leefomgeving.
 
Om de fiets als volwaardig vervoermiddel en als dé oplossing voor maatschappelijke vraagstukken in te kunnen zetten, zijn grootschalige investeringen nodig. De plannen voor de schaalsprong fiets kosten 363 miljoen euro tot 2027 en 1.591 miljoen euro tot 2040. Hiervoor is een gezamenlijke uitvoeringsagenda en programmering met het Rijk nodig. De eerste stap is nu met het Regionaal Toekomstbeeld Fiets gezet.
 
Verstedelijking
 
De behoefte aan woningen en werklocaties is groot in de provincie Utrecht. Dankzij fiets en openbaar vervoer blijven wijken en bedrijven bereikbaar. ‘Verdichting’ van steden en dorpen zorgt ervoor dat banen en voorzieningen voor meer mensen op fietsafstand komen. De fiets borgt de bereikbaarheid en daarmee de haalbaarheid van de belangrijkste ontwikkellocaties en zorgt voor een prettige leef- en werkomgeving. Het investeren in hoofdfietsroutes en fietsparkeren is daarmee een belangrijke randvoorwaarde voor het verantwoord mogelijk maken van de verstedelijkingsopgave. Geef bij nieuwe ontwikkellocaties meer ruimte en prioriteit aan de fiets, dan wordt het nog aantrekkelijker om te fietsen, stelt het Regionaal Toekomstbeeld Fiets.
 
Fiets als oplossing
 
Dat de fiets de oplossing wordt om de regio leefbaar, gezond en duurzaam bereikbaar te houden is niet vanzelfsprekend. Het vraagt een forse inspanning van alle deelnemende partijen. Om het gebruik van de fiets te stimuleren, zet het Regionaal Toekomstbeeld Fiets in op zes belangrijke aspecten:
 
  • Het aanleggen van een netwerk van snel- en doorfietsroutes.
  • Het op orde brengen van het regionaal fietsnetwerk, met veilige en directe routes.
  • Het aanpakken van (rijks)barrières in het regionaal fietsnetwerk.
  • Het aanleggen van een cirkelvormige fietsring in de stad Utrecht.
  • Het maken van gezonde en aantrekkelijke stad-land verbindingen naar de natuur- en recreatiegebieden in het buitengebied.
  • Het aanbieden van voldoende, veilige en aantrekkelijke fiets(parkeer)voorzieningen bij de multimodale knooppunten en ontwikkellocaties.
Gedeputeerde Arne Schaddelee: 'De provincie Utrecht kent de komende decennia een grote woningbouwopgave. Om onze regio bereikbaar te houden, hebben we naast een upgrade van ons OV-netwerk ook een schaalsprong nodig voor de fiets. Als fietsregio weten we als geen ander wat de fiets betekent voor gezondheid, bereikbaarheid en milieu.'
 
Klimaat en gezondheid
 
Naast de maatschappelijke opgaven verstedelijking en bereikbaarheid draagt fietsen bij aan het klimaat en onze gezondheid. De provincie Utrecht sluit zich aan bij het klimaatakkoord. Ons doel is om zo snel mogelijk en uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te zijn, met een uitgebreid maatregelenpakket onder andere op het gebied van mobiliteit. Fietsen is klimaatneutraal en helpt bij het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen van mobiliteit, waaronder CO2, fijnstof en stikstof.
 
Ten slotte de gezondheid. Overgewicht is na roken de belangrijkste oorzaak van ziekten in Nederland, zoals hart­- en vaatziekten of diabetes. Bijna de helft van de Nederlanders ouder dan 19 jaar is te zwaar. De provincie Utrecht stimuleert dat onze woon-, werk- en leefgebieden zo worden ingericht dat deze uitnodigen tot wandelen en fietsen en daarmee tot gezond gedrag. Hoe mensen reizen blijkt namelijk een belangrijke factor in het wel of niet halen van de aanbevolen wekelijkse 150 minuten beweging.
 
Door: Nationale Recreatiegids
22 april '24 (12:31)

‘Meer Nederlanders vergroenen hun tuin’

Het klinkt lekker makkelijk: je tuin volgooien met tegeltjes en er nooit meer naar omkijken. Ongeveer de helft van de tuinen in Nederland is betegeld of ligt vol met stenen of grind. Maar dat lijkt af te nemen: steeds meer mensen wippen de tegels en stenen uit de grond om plaats te maken voor groene planten, bloemen en struiken, meldt NOS.

22 april '24 (12:11)

Excursie voor het bestuderen van eetbare planten

De Hengelose Karin de Vries wil graag haar passie voor de natuur delen met anderen. Daarom volgt zij de natuurgidsenopleiding bij IVN Hengelo. Voor het afronden van deze opleiding moest De Vries eerst haar eindopdracht uitvoeren. Samen met twee collega’s van het IVN heeft zij een excursie georganiseerd. Tijdens deze excursie werden eetbare planten bestudeerd, aldus Huis aan Huis Enschede.

19 april '24 ( 9:54)

Gemeente Amsterdam wil aantal riviercruiseschepen in de stad halveren

Amsterdam moet leefbaar zijn en blijven, voor bewoners én bezoekers. Vanwege deze insteek heeft de gemeente besloten om maatregelen te nemen tegen overtoerisme. De gemeente wil dit doen door het aantal riviercruiseschepen de komende vijf jaar halveren tot maximaal 1.150 in 2028. Het moet zorgen voor een vermindering van de drukte en meer leefbaarheid, aldus de gemeente Amsterdam.

17 april '24 (11:03)

‘Natuurgebieden in zee ondermaats beschermd’

Nederlandse natuurgebieden in zee worden veel meer met sleepnetten bevist dat die in Duitsland, Denemarken en Spanje. Nederland is verantwoordelijk voor bijna de helft van het totaal aantal visuren: 2,1 miljoen van de 4,4 miljoen visuren gemeten tussen 2015 en 2023. In Nederland wordt ook het grootste oppervlak van de beschermde zeebodem bevist, namelijk 71 procent. Die resultaten staan in een internationaal onderzoek naar visserijdruk binnen Natura 2000-gebieden in zeven Europese landen, dat deze week is gepubliceerd door Seas At Risk en Oceana. Dat meldt Stichting De Noordzee.

16 april '24 ( 9:36)

ANWB voegt nieuw boek toe aan 'Allermooiste'-serie

Vanaf vandaag is het nieuwe ANWB-boek ‘Het allermooiste van Nederland’ verkrijgbaar. Het boek biedt onder andere een selectie uit de vijf bestsellers van de Allermooiste-serie. Naast vestingsteden, dorpen en kastelen, zijn nieuwe bezienswaardigheden als buitenplaatsen, vuurtorens, molens, boerderijen en andere bijzondere monumenten, zoals de Oosterscheldekering of Klooster Ter Apel, opnemen.

15 april '24 ( 9:33)

Stilte voor de storm: vanmiddag onweer en hagel

Ondanks dat het afgelopen weekend en de maandagochtend rustig en zonnig verliepen, schuilt er minder zonnig weer achter. Vanaf maandagmiddag trekken er zware buien over het land. Het KNMI heeft inmiddels code geel afgekondigd voor het hele land vanaf 13:00 uur, meldt NOS.

15 april '24 ( 8:53)

Nationale Bijentelling voor het eerst tien dagen lang

Duizenden vrijwilligers gaan vanaf maandag weer bijen tellen in hun omgeving tijdens de zevende editie van de Nationale Bijentelling. De telling duurt dit jaar voor het eerst tien dagen lang, in plaats van een weekend.

12 april '24 (13:39)

Weinig toiletten op Noord-Hollandse stranden: ‘Mensen poepen in de duinen’

Neem naast een handdoek en een schep ook een emmertje mee als je naar een strand in Noord-Holland gaat. Er zijn namelijk veel te weinig openbaar toegankelijke wc’s op de stranden langs de Noordzee. Dat zegt de Toiletalliantie van de Maag Lever Darm Stichting (MLDS). Het leidt tot vieze gevolgen. “Mensen plassen of poepen in zee of in de duinen”, meldt NH Nieuws.

12 april '24 (11:18)

Gemeente Arnhem druk in de weer met klimaat en vergroenen

De gemeente Arnhem is druk bezig om zijn steentje bij te dragen aan de verduurzaming en vergroening van het land. Om daad bij woord te zetten is de gemeente de afgelopen tijd druk bezig geweest met het verkennen en uitvoeren van manieren om te vergroenen. Zo worden er in de haven van Arnhem de komende tijd 17 bomen geplant en wordt er 1221 vierkante meter extra groen aangebracht. Daarnaast opende de gemeente de nieuwe doorfietsroute van Arnhem naar Velp, meldt de gemeente.

12 april '24 (10:12)

'Laat geldpotjes van gemeenten voor groene tuin niet liggen'

Veel mensen kunnen een beroep doen op de geldpotjes van gemeenten om hun tuin te vergroenen. Nederlanders met woningen, waarvan de tuinen volop zijn betegeld en het in de zomer snikheet is, of waar de tuin na een plensbui onder water staat, kunnen er goed aan doen om de subsidies van hun gemeenten te checken. Uit onderzoek van verzekeraar Centraal Beheer blijkt namelijk dat ruim de helft van de gemeenten in ons land hiervoor geldpotjes heeft. IVN Natuureducatie roept mensen daarom op om in actie te komen: voor de eigen gezondheid, maar natuurlijk ook voor de flora en fauna in tuinen.