Normal_strandeiland_amsterdam

Het college van Amsterdam heeft de plannen voor de laatste twee van de in totaal zes eilanden van IJburg goedgekeurd. Dat betekent dat de inrichting van het eerste deel van Strandeiland en de aanleg van het tweede gedeelte van Strandeiland kunnen beginnen, en dat er met de uitwerking van Buiteneiland kan worden gestart. De aanleg van de tweede fase van Strandeiland krijgt mogelijk te maken met de uitspraak van de Raad van State over stikstofuitstoot, maar dat weerhoudt het college er niet van nu toch al groen licht te geven voor het project. Dit meldt de gemeente Amsterdam.

Op Strandeiland komen onder meer achtduizend nieuwe woningen, sport- en commerciële accommodaties en er komt zes hectare groen voor recreatie. Met de aanleg van Buiteneiland krijgt Amsterdam er ook een groengebied bij, plus zo’n tweehonderd à vijfhonderd woningen.
 

Planning

 
Van Strandeiland is in elk geval het stadsstrand klaar; Amsterdammers konden daar afgelopen zomer al terecht. De aanleg van het eerste deel van het eiland is begonnen, in 2020 start de aanleg van het tweede en laatste deel. De aanleg van Buiteneiland begint in 2023.
 

Stikstofuitspraak Raad van State

 
Met name de aanleg van de tweede fase van Strandeiland krijgt mogelijk te maken met de uitspraak van de Raad van State over stikstofuitstoot, maar daar maakt het college zicht niet al te grote zorgen over: op dit moment wordt er onderzocht wat de consequenties zijn voor de ontwikkeling en planning, en indien nodig worden er passende maatregelen genomen. Dit kan volgens het college door bijvoorbeeld te werken met boten met een lagere stikstofuitstoot en kortere vaarroutes. Ook vergaande innovaties, zoals emissievrij vervoer, moeten helpen in de strijd tegen het stikstof. De gemeenteraad behandelt de plannen op 6 november.
 

Strandeiland: wonen, werken recreëren

 
Strandeiland moet een typische Amsterdamse stadswijk worden, zo meldt het bericht op de gemeentelijke website, met 8.000 woningen en ruimte om te werken en te recreëren. Strandeiland wordt energieneutraal: alle energie die gebruikt wordt, wordt op het eiland zelf opgewekt. Zo komt er een lokaal collectief koude- en warmtenet. Ook wordt er natuurinclusief gebouwd. Dat betekent dat wat en hoe er gebouwd wordt, bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden. Het eiland krijgt een groene en rainproof inrichting, waardoor het bovendien klimaatbestendig is. Uitstootvrij vervoer wordt de norm.
 

Buiteneiland: veel ruimte voor recreatie, sport en cultuur

 
Met Buiteneiland krijgt Amsterdam er een nieuw groengebied bij. Het wordt 45 hectare groot, er komen maximaal tweehonderd tot vijfhonderd woningen en er is veel ruimte voor recreatie, sport en cultuur. Voor de aanleg van het eiland wordt grond uit andere delen van de stad hergebruikt. Hierdoor wordt Buiteneiland vrijwel volledig circulair aangelegd. 
 
Door: Nationale Recreatiegids