Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Raad voor Cultuur brengt advies uit over aanvraagproces BIS 25-28

Door Redactie Nationale recreatiegids
schedule 9 min
location_on [xx]km
Raad voor Cultuur brengt advies uit over aanvraagproces BIS 25-28
Het aanvraagproces voor cultuursubsidies bij het Rijk kan eenvoudiger en duidelijker. Ook is de sector gebaat bij een minder vrijblijvende toetsing van de geldende gedragscodes rond fair practice, good governance en diversiteit en inclusie. Dit vergt iets van instellingen, maar het zorgt ook voor een meer toekomstbestendige en weerbare sector. Dat staat in een advies van de Raad voor Cultuur aan staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media. Zij had de raad gevraagd haar te adviseren over het aanvraag- en beoordelingsproces van de Culturele basisinfrastructuur in de periode 2025 tot en met 2028 (BIS 25-28).

Culturele instellingen die in aanmerking willen komen voor BIS-subsidie zijn gebaat bij duidelijkheid vooraf. Die ontstaat door een duidelijke instapeis en helder geformuleerde algemene voorwaarden. Als instapeis adviseert de raad een minimale bestaansduur van vier jaar aan het begin van de subsidieperiode. Als algemene voorwaarden stelt de raad voor dat instellingen zowel van landelijke betekenis moeten zijn, als geworteld in de eigen gemeente of regio.

Beoordelingscriteria

Als blijkt dat een instelling aan de instapeis en de algemene voorwaarden voldoet, komen inhoudelijke beoordelingscriteria aan de orde. Als nieuw criterium stelt de raad het begrip 'maatschappelijke betekenis' voor. In de praktijk gaat deze volgens de raad hand in hand met de artistiek-inhoudelijke kwaliteit en wordt deze mede bepaald door het specifieke profiel van de instelling. Verder ziet de raad toegankelijkheid en bedrijfsmatige gezondheid als criteria.

Om het beoordelingsproces te vereenvoudigen stelt de raad in afstemming met de rijkscultuurfondsen voor om minder gedetailleerde programma- en begrotingsinformatie uit te vragen ter onderbouwing van de aanvraag.

Gedragscodes

Wat de raad betreft wordt toepassing van de drie gedragscodes rond fair practice, good governance en diversiteit en inclusie in de BIS 25-28 minder vrijblijvend getoetst. In de nu lopende BIS-periode was het onderschrijven van de codes en uitleg over stappen om tot implementatie te komen voldoende. Voor de volgende ronde adviseert de raad om naleving van de codes als uitgangspunt te nemen. Praktisch gezien betekent dit bijvoorbeeld dat instellingen die zich bij de betaling van personeel niet houden aan collectieve tariefafspraken niet op een positieve beoordeling van hun aanvraag hoeven te rekenen.

Verduurzaming

Ook op het gebied van duurzaamheid hebben BIS-instellingen volgens de raad een belangrijke voorbeeldfunctie. Daarom is het noodzakelijk om meer inzicht te krijgen waar de instellingen op dat gebied staan. Van BIS-instellingen wordt commitment gevraagd om in het eerste jaar van de regeling, 2025, een nulmeting te laten uitvoeren en een plan van aanpak op te stellen voor de verduurzaming van hun organisatie en artistieke praktijk in aanloop naar 2030. De raad stelt ook dat het noodzakelijk is dat de overheid zich hierin faciliterend opstelt.

Jeugdpodiumkunsten

De raad adviseert verder om het budget per instelling voor jeugdpodiumkunsten meer in lijn te brengen met het budget dat theaterinstellingen met een volwassen publiek ontvangen. De productiekosten zijn hetzelfde, terwijl de inkomsten lager zijn. Dat terwijl jeugdpodiumkunstinstellingen een belangrijke functie hebben. Het is namelijk vaak de eerste keer dat kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is in aanraking komen met theater en dans. De cruciale functie van de dertien bestaande instellingen voor jeugdpodiumkunsten staat volgens de raad op de tocht als de ongelijkheid voortduurt. De raad luidde hier al eerder de noodklok over.

Vervolg

Het beoordelingsproces voor de volgende BIS-ronde vindt begin 2024 plaats. De conceptsubsidieregeling wordt naar verwachting voor aankomende zomer ingediend bij de Tweede Kamer. De staatssecretaris zal vervolgens de regeling vaststellen. De raad stelt in het najaar van 2023 het beoordelingskader vast. Daarop gaat het aanvraagproces voor de instellingen van start. De raad beoordeelt de aanvragen onafhankelijk en brengt hierover advies uit aan de staatssecretaris.

Het hele advies is hier te lezen. 

30 november '23 (12:48)

Budgetverdeling gemaakt door provincies om prijsstijging OV te voorkomen

De provincies hebben een verdeling gemaakt van de 300 miljoen euro die het kabinet beschikbaar heeft gesteld om prijsstijgingen in het regionale openbaar vervoer te voorkomen. De twee grote vervoerregio's in Nederland, Amsterdam en Rotterdam/Den Haag, krijgen gezamenlijk ruim de helft van dat bedrag. Gelderland ontvangt van de provincies het meeste geld: bijna 21 miljoen euro.

30 november '23 ( 9:03)

Rechter doet uitspraak in kort geding tussen Peter Gillis en ex Nicol Kremers

De rechtbank in Utrecht doet donderdag uitspraak in het kort geding dat Peter Gillis heeft aangespannen tegen zijn ex-partner Nicol Kremers. De Massa is Kassa-ster is van mening dat Kremers zich niet heeft gehouden aan een geheimhoudingsplicht in een vaststellingsovereenkomst.

30 november '23 ( 8:17)

Driedelige documentaire over moord Duinmeijer

De NTR heeft een driedelige documentaire gemaakt over de moord op Kerwin Duinmeijer in 1983. In de serie KERWIN, die vanaf 12 december te zien is op NPO Start, reconstrueert zijn broer Purly Lucas de dood van Kerwin en de impact die de racistische moord heeft gehad.

29 november '23 ( 9:51)

Radio4All: nu overal op FM te horen met vanaf vrijdag nieuwe muziek

Bij Radio4All wordt tot nu toe voornamelijk lofi muziek uitgezonden, muziek van lage kwaliteit, maar vanaf vrijdag wordt deze rustige muziek vervangen door zogenoemde Happy Beats. Dat maakt de radiozender, waarvan Giel Beelen creatief directeur is, dinsdag bekend. Daarnaast zendt het station vanaf nu vanuit alle zestien opgestelde FM-antennes over het hele land uit.

27 november '23 (11:04)

Meer grote aanbieders pakketreizen vermelden hun prijzen nu op de juiste manier

Meer grote aanbieders van pakketreizen in Nederland passen hun prijzen aan na eisen ACM. Dit houdt in dat zij één prijs tonen waarin alle onvermijdbare kosten zijn opgenomen of dat zij verplichte kosten als één bedrag onder de prijs vermelden. Hierdoor is het voor consumenten meteen duidelijk wat de uiteindelijke kosten zijn, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

24 november '23 (11:43)

Koningin Maximá adopteert drie egels

De koninklijke familie is uitgebreid door koningin Maximá. Zij adopteerde drie egeltjes, zo deelt ze op de Instagrampagina van het koningshuis. De egels zijn uitgezet in de tuin van Paleis Huis ten Bosch.

24 november '23 ( 8:47)

Grote Clubactie brengt recordbedrag van 16 miljoen euro op

De Grote Clubactie heeft dit jaar ruim 16 miljoen euro opgebracht voor sport-, cultuur- en hobbyclubs. Het bedrag - om precies te zijn 16.381.041 euro - is 3,6 miljoen euro hoger dan vorig jaar. Het geld is binnengehaald door 310.000 leden van 5710 verenigingen in ons land, die langs de deuren gingen om loten te verkopen en daarmee geld op te halen voor hun club.

20 november '23 (10:59)

Meer gemeenten stellen dit jaar een vuurwerkverbod in

Het aantal gemeenten dat een vuurwerkverbod instelt stijgt. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Vorig jaar gold een vuurwerkverbod in 12 gemeenten, inmiddels kunnen mensen in 16 gemeenten geen consumentenvuurwerk meer afsteken. Voor de jaarwisseling van 2024/2025 willen nog eens drie gemeenten een verbod op vuurwerk, meldt RTL Nieuws.

20 november '23 ( 9:12)

Politieke partijen van alle kleuren willen sleutelen aan publieke omroep

Hilversum wacht met spanning op 22 november: de kans is groot dat de politiek na de verkiezingen gaat sleutelen aan de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De nieuw verkozen Tweede Kamer gaat namelijk de ingrijpende voorstellen bespreken van het adviescollege dat heeft nagedacht over de toekomst van het omroepstelsel. Bovendien denkt VVD aan bezuinigingen en wil de partij van Pieter Omtzigt (Nieuw Sociaal Contract) - die hoog staat in de peilingen - één van de drie televisiezenders schrappen.

16 november '23 (10:02)

Landelijke storing in systeem om OV-fietsen te huren

De NS kampt met een landelijke storing in het systeem om OV-fietsen in- en uit te checken. Daarom adviseert de vervoerder reizigers op dit moment geen OV-fiets te huren op de stations. Het inleveren van zo'n fiets kan wel.