Normal_vakantieparkentop__minister_ollongren

Minister Ollongren van BZK heeft gisteren tijdens de Vakantieparkentop op het voormalige zenderpark Radio Kootwijk op de Veluwe bekendgemaakt 1,1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor initiatieven die bijdragen aan de vitalisering van vakantieparken in Nederland. Dit meldt de Rijksoverheid.

Het geld is bedoeld voor de periode 2019-2020 en is primair bedoeld voor initiatieven van provincies die bijdragen aan de afspraken in de actie-agenda vakantieparken. Naast de 1,1 miljoen euro stelt minister Ollongren een bijdrage van 400.000 euro beschikbaar voor het project Ariadne, een aanpak in Gelderland waarbij gemeenten, politie, provincie, Openbaar Ministerie en het programma Vitale Vakantieparken nauw samenwerken. Daarnaast stelt de minister in totaal 450.000 euro beschikbaar aan de Brabantse gemeenten Reusel-de Mierden, Meijerijstad, Bergeijk, Rucphen, Oosterhout en Bernheze. Met de bijdrage moet de integrale handhaving worden versterkt, waarbij expliciet aandacht is voor een oplossing voor de bewoners.

Met de agenda gaan Rijk, gemeenten, provincies, de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (RECRON) en maatschappelijke organisaties samen actief pogen te voorkomen dat vakantieparken afglijden. Voor parken waar dit al gebeurt, moet een perspectief voor de toekomst komen.

De inzet van de actie-agenda bestaat uit vijf hoofdlijnen: vakantieparken aantrekkelijk houden; passende oplossingen bedenken voor mensen die nu (permanent) op de parken wonen; voorkomen van excessen en uitbuiting van kwetsbare groepen; inzetten op veilige parken zonder criminaliteit en ondermijning; en voor de toekomst kijken of het combineren van maatschappelijke functies van vakantieparken mogelijk is. Daarnaast steunt minister Ollongren ook pilots zoals gemeenten die van een vakantiepark bijvoorbeeld een woonwijk willen maken. Verder wil het ministerie alle bestaande kennis gaan verzamelen en delen met de regio.

De problematiek rond vakantieparken loopt uiteen en is complex. Uit het recente onderzoek Wonen in de Luwte van Platform 31 (in opdracht van het ministerie van BZK en het programma Vitale Vakantieparken) bleek dat er verschillende groepen mensen zijn die op de Veluwse vakantieparken wonen: mensen die bewust daarvoor kiezen, spoedzoekers, arbeidsmigranten, mensen die niet meer in aanmerking komen voor een reguliere woning en mensen die 'onzichtbaar' willen blijven. Al deze groepen vragen uiteindelijk om een andere benadering.

Door: redactie Nationale Recreatiegids