De Junior Company van het Nationale Ballet danst in ARTIS. Foto ARTIS: Samuel van Leeuwen

In ARTIS is het nieuwe verblijf voor de sneeuwuilen en Japanse kraanvogels geopend. De monumentale Ruïne uit 1921 is gerestaureerd en vormt het middelpunt van het verblijf. Dit meldt ARTIS.

De opening van het nieuwe verblijf werd verzorgd door de Junior Company van Het Nationale Ballet. Het was voor het eerst dat dit gezelschap optrad in de Amsterdamse dierentuin. 
 

Aansluiten bij gevederde behoeftes

 
Het nieuwe verblijf is ingericht om zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoeften van de
Japanse kraanvogels en de sneeuwuilen. De beplanting aan beide zijden van het verblijf is
gebaseerd op de natuurlijke omgeving van de twee soorten. De stenen zijde van het verblijf biedt de
sneeuwuilen veel zit-, broed- en vliegmogelijkheden. Voor de Japanse kraanvogels is een drassig
gebied aangelegd, met een slotgracht om de Ruïne en zijden van turf. De kraanvogels waden hier
door het water met hun lange snavels op zoek naar insecten, planten en waterdiertjes. De diversiteit
van de beplanting weerspiegelt de diversiteit in de natuurlijke habitat van de dieren.
 

Ruïne van Brederode

 
De monumentale Ruïne komt door deze vernieuwing weer volledig tot zijn recht. Volgens de overlevering zijn de stenen van de Ruïne afkomstig van de Ruïne van Brederode in Velsen en zijn de stenen eigenhandig door Dr. Portielje, destijds inspecteur van de Levende Have van ARTIS, naar ARTIS overgebracht.
 

Iconisch

 
ARTIS, opgericht in 1838, is de oudste dierentuin van Nederland en kent vele monumenten, veelal uit de negentiende eeuw. Recent stelde het Rijk 35 miljoen euro beschikbaar voor twaalf iconische Nederlandse monumenten; vier miljoen hiervan gaat naar de monumentale gebouwen van ARTIS
 
Door: Nationale Recreatiegids