Deze zomer twee proeven met veelbelovende vogelgriepvaccins

Deze zomer wordt op een of twee pluimveebedrijven geëxperimenteerd met twee vogelgriepvaccins, meldt landbouwminister Piet Adema. Onderzoek door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) laat zien dat twee 'vectorvaccins' het aantal besmettingen "significant verminderen". De vaccins werken evenwel voor zover bekend alleen voor kippen en kalkoenen.

In verschillende Europese landen wordt gezocht naar een werkend vaccin. De vogelgriep slaat normaal in de winter toe, maar vorig jaar bleef het schadelijke virus ook in de zomer. Daardoor zijn miljoenen vogels geruimd.

De vaccins voor kippen en kalkoenen lijken dus veelbelovend. Maar, benadrukt Adema, een gecontroleerde proef is anders dan een veldproef, waarbij het vaccin in de praktijk wordt toegepast. De proef die deze zomer start, zal "meer dan een jaar duren, onder andere om een beeld te krijgen hoelang de kippen na vaccinatie nog immuun zijn".

Voor het einde van het jaar hoopt de minister de eerste resultaten over de effectiviteit te krijgen. "Gegevens over de duur van de immuniteit komen in 2024 en 2025 beschikbaar."

HVT-H5-vaccins

De universiteit van Wageningen onderzocht in totaal vier mogelijke vaccins. Elk vaccin werd aan tien kippen gegeven. Daarna werden vijf kippen bewust besmet met vogelgriep, de andere vijf kippen werden niet geïnfecteerd. Ze werden daarna bij elkaar in een stal geplaatst. Bij twee vaccins werden de besmette kippen niet ziek en droegen ze het virus ook niet over aan de niet-besmette kippen. Het gaat om zogeheten HVT-H5-vaccins. Die zijn ontwikkeld door het Franse Ceva Santé Animale, dat ook een vestiging in Naaldwijk heeft, en het Duitse Boehringer Ingelheim Animal Health.

De geteste vaccins zijn nog niet geregistreerd in de Europese Unie en kunnen dus nog niet worden gebruikt in de landbouw. Wageningen spreekt wel van "een belangrijke eerste stap op weg naar vaccinatie tegen het vogelgriepvirus in de pluimveehouderij". De onderzoekers benadrukken wel dat het om proeven in een laboratorium gaat. Verdere tests moeten duidelijk maken of de vaccins in de praktijk ook werken, hoe lang ze beschermen en of de kippen later misschien een boosterprik nodig hebben.

De twee andere vaccins, die minder goed lijken te werken, zijn gemaakt door het Bulgaarse Huvepharma en het Amerikaanse MSD.

Door: ANP