Normal_zeilboot__ijsselmeer__waterplanten

Er komt een breed gedragen aanpak tegen de overvloedige groei van waterplanten Markermeer-IJmeer en de Randmeren. Met name de waterrecreatie en jachthavens in het merengebied ervaren veel overlast van het welig tierende watergroen. Dit meldt de provincie Noord-Holland.

De oorzaak van de toegenomen waterplantgroei is eigenlijk een positieve: de beter geworden waterkwaliteit in het Markermeer-IJmeer en de Randmeren. An sich goed voor de natuur, maar de tot aan het wateroppervlak groeiende waterplanten (Fonteinkruiden) zorgen ook voor hinder. Het vaargebied voor de waterrecreatie wordt beperkt, de bereikbaarheid van jachthavens wordt slechter, er ontstaan onveilige situaties doordat beroeps- en recreatievaart gedwongen worden om samen in de vaargeul te varen, hulpdiensten komen door de waterplanten soms lastiger ter plaatse en bij de kust hebben zwemmers en bezoekers last van de waterplantenresten.
 

Effectief de strijd aangaan

 
Om nu effectief de strijd aan te gaan met de waterplanten is er vrijdag tijdens een bestuurlijke bijeenkomst in het provinciehuis van Flevoland (in Lelystad) een samenwerkingsovereenkomst getekend door de provincies Noord-Holland en Flevoland, het Rijk (ministerie van I&W), de randmeergemeenten, verenigd in de gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren, de gemeenten Almere en Hoorn en de waterrecreatiepartijen Watersportverbond, Hiswa vereniging, Sportvisserij Nederland en Toerzeilers Nederland. Komende jaren gaat een werkgroep waarin alle partijen aan tafel zitten werken aan een structurele oplossing die in balans is met de natuurbelangen en de functie van de waterplanten voor de waterkwaliteit.
 

Verdiepen bodem als structurele oplossing

 
Omdat in diepere wateren waterplanten niet kunnen groeien, zet de werkgroep in op een plan voor het verdiepen van de bodem in de vaargebieden in het Markermeer-IJmeer en de Randmeren. Het is mogelijk dat uit de werkgroep ook andere oplossingen naar boven komen. “We moeten maatregelen voor het beheer van de waterplanten in samenhang met elkaar inzetten voor het totale gebied. Ik ben dan ook blij dat we nu met elkaar aan de slag gaan om aan een structurele oplossing te werken”, aldus Cees Loggen, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. 
 

Maatregelen voor korte termijn

 
Voor de korte termijn willen de verschillende partijen zorgen dat het recreatief gebruik van het vaargebied goed mogelijk blijft. De waterplanten worden daarom in specifieke delen gemaaid en de gemaaide gebieden worden op een kaart weergegeven. Ook is er een website en een app Waterplantmelder ontwikkeld waarmee gebruikers overlast van waterplanten kunnen melden.
 
Door: Nationale Recreatiegids