Normal_groene_boa__beeld_via_persbericht_natuurmonumenten_

De toezichthouders in natuurgebieden, zogeheten groene BOA’s, zien de criminaliteit in hun gebied toenemen, mede door afnemende slagkracht en een zich terugtrekkende politie: “Het roer moet echt om. Vergeleken met een jaar of tien terug zijn er steeds minder BOA’s in het buitengebied, terwijl bezoekers én illegale activiteiten toenemen.” Dit meldt Natuurmonumenten.

De groene BOA’s zijn buitengewoon opsporingsambtenaren en in dienst van bijvoorbeeld terreinbeheerders, gemeenten, wildbeheereenheden of sportvisserij Nederland. Ze zien toe op veiligheid in natuurgebieden en kunnen handhavend optreden. Hun werk is breed en behelst onder andere het tegengaan van stroperij, het aanspreken van iemand die zijn hond niet aan de lijn heeft, het aantreffen en laten verwijderen van chemisch drugsafval en bijdragen aan de opsporing van de daders. 
 

Enquête

 
Maar de groene BOA’s kunnen steeds minder goed hun werk uitvoeren. Toezicht en handhaving in het buitengebied staat onder druk. Criminaliteit, bezoekersdruk en verruwing in reacties van publiek nemen toe. De politie heeft zich grotendeels uit het buitengebied teruggetrokken en het aantal groene BOA’s neemt af. Dit blijkt allemaal onder een enquête die werkgevers van de BOA’s hielden onder onder hun werknemers. In totaal werd deze door 242 groene BOA’s ingevuld: zo’n 42 procent van alle groene BOA’s in Nederland.
 

Meer incidenten

 
Het aantal incidenten is de afgelopen jaren gestegen, signaleert 78 procent van de respondenten: “Het roer moet echt om. Vergeleken met een jaar of tien terug zijn er steeds minder BOA’s in het buitengebied, terwijl bezoekers én illegale activiteiten toenemen.” Gemiddeld worden de BOA’s zo’n vijf keer per jaar geconfronteerd met een geweldsincident, met uitschieters tot 55 incidenten per persoon in het afgelopen jaar. Een grote meerderheid (73 procent) vindt dat de uren die beschikbaar zijn om toezicht te houden en te handhaven in hun gebied onvoldoende zijn.
 

Onveilig gevoel

 
De helft van de BOA’s voelt zich soms of meestal onveilig, bijvoorbeeld omdat ondersteuning in het afgelegen gebied lang op zich kan laten wachten en de BOA meestal alleen werkt. 47 procent van de respondenten vindt dat hij niet voldoende middelen tot zijn beschikking heeft om goed toezicht te kunnen uitvoeren en om de eigen veiligheid te kunnen waarborgen. Handvuurwapen, pepperspray, handboeien en wapenstok zijn de middelen waar het meeste behoefte aan is.
 

Grote zorgen

 
De gezamenlijke particuliere werkgevers van groene BOA’s vinden de uitkomsten van de enquête zeer zorgelijk. Zij stellen dat er op korte termijn moet er snel een oplossing komen voor twee zaken: het aantal groene BOA’s mag niet verder afnemen en groene BOA’s moeten gegarandeerd veilig hun werk kunnen doen. De werkgevers zouden er daarom structureel 4 miljoen per jaar bij willen zien. Hiermee kan opleiding, ondersteuning en uitrusting van alle huidige BOA’s gefinancierd worden. 
 

In gesprek met ministerie

 
Daarnaast willen de werkgevers met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie in gesprek over uitbreiding van het aantal groene BOA’s, om de veiligheid van het buitengebied ook op de langere termijn te kunnen waarborgen. De particuliere werkgevers zijn hierbij van mening dat de aanzienlijke kosten die daarmee gemoeid zijn niet enkel bij hen neergelegd mogen worden. 
 
De resultaten van de enquête zijn door Natuurmonumenten in een factsheet samengevat. Deze is te vinden via Cloudinary.com.
 
Door: Nationale Recreatiegids