Normal_lob_van_gennep

Na twintig jaar is er nu een doorbraak in het overleg over hoe het natuurgebied Lob van Gennep beter geschikt kan worden gemaakt voor de opvang van hoogwater, en aantrekkelijker kan worden gemaakt voor toerisme en recreatie. Rijk, provincie en lokale overheden trekken 160 miljoen euro uit voor onderzoek. Dit meldt 1Limburg.

Lob van Gennep is een laaggelegen gebied tussen de dorpen Gennep en Mook, in het uiterst noorden van Limburg, dat de overgang vormt van de Limburgse Maasvallei naar de Bedijkte Maas. Het gebied is nu aangewezen als plek waar water de vrije loop kan krijgen in tijden van extreem hoog water, om zo de stedelijke gebieden te ontzien. "De mensen die er nu wonen worden dan beter beschermd dan nu", zegt bestuurder Rein Dupont van Waterschap Limburg. "Onder water laten lopen is nodig bij waterstanden die eens in de honderden jaren voorkomen. Je moet denken aan twee keer zoveel water als bij de overstromingen in 1993 en 1995."

De 160 miljoen die het Rijk, de provincie Limburg en de gemeenten Gennep en Mook & Middelaar nu beschikbaar stellen voor het onderzoek naar de herinrichting van het gebied is ook bedoeld om te kijken hoe het landschap aantrekkelijker kan worden gemaakt voor bezoekers: ‘De grote landschappelijke aantrekkingskracht en belangrijke natuurwaarden vormen de bron voor toerisme en recreatie en zijn daarmee een cruciale pijler van de regionale economie’, zo meldt de Rijksoverheid. Het onderzoek gaat waarschijnlijk een jaar duren.

Door: redactie Nationale Recreatiegids