Flevoland coronacrisis

De provincie Flevoland komt ondernemers in de vrijetijdssector tegemoet die extra kosten hebben moeten in verband met nieuwe richtlijnen die de anderhalvemetereconomie met zich meebrengt. De provincie stelt daarvoor 350.000 euro beschikbaar. Dit meldt de provincie Flevoland. 

Brancheorganisaties Koninklijke Horeca Nederland en HISWA RECRON hebben protocollen ontwikkeld met daarin maatregelen om aan de anderhalvemeterrichtlijn te voldoen. Vanzelfsprekend brengen deze maatregelen kosten met zich mee voor de ondernemers. Om tegemoet te komen aan de extra kosten van de benodigde investeringen voor de anderhalvemetereconomie stelt Provincie Flevoland 350.000 euro beschikbaar voor ondernemers in de sector.
 

Snelle en eenvoudige regeling

 
Provinciale Staten hebben op donderdag 28 mei 2020 unaniem besloten 4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor herstelmaatregelen voor de economie van Flevoland. Een eerste goede besteding van een deel van deze middelen is voor de gastvrijheidssector. Gezien de grote impact van de crisis, juist in deze sector, heeft de provincie een regeling gereed gemaakt om ondernemers snel en eenvoudig bij te kunnen staan.
 

Tegemoetkoming van 50 procent van de gemaakte kosten

 
Ondernemers in de gastvrijheidssector kunnen 50 procent van de kosten die gemaakt zijn om 1,5 meter maatregelen te treffen, vergoed krijgen. Het kan gaan om materialen zoals schermen, signing of extra informatievoorziening. Maar ook het inhuren van advies en/of uitvoeren van diensten om deze maatregelen te treffen, zijn subsidiabel. De regeling is digitaal aan te vragen. Op de website van Visit Flevoland staat de uitleg en de link naar het aanvraagformulier. Hier staat precies wat nodig is om de aanvraag in te vullen. Beoordeling en de uitbetaling lopen via het subsidieloket van Provincie Flevoland. De regeling gaat deze week open en loopt tot en met 15 augustus (tot het subsidie bedrag van 350.000 euro is bereikt).
 

Een steuntje in de rug

 
Jop Fackeldey, gedeputeerde Recreatie & Toerisme: “Met deze regeling doen we een geste om de ondernemers te steunen en te stimuleren aan de slag te gaan met hun bedrijf om op een veilige wijze weer gasten te kunnen ontvangen. Flevoland heeft ruimte. Door de veiligheidsmaatregelen bij ondernemers kan Flevoland vele Flevolanders, Nederlanders en internationale gasten een veilig verblijf bieden.”
 

Communicatie via Visit Flevoland

 
Visit Flevoland heeft de regie over de communicatie en de helpdesk om zoveel mogelijk ondernemers gebruik te laten maken van deze regeling. Rinkje Tromp van Visit Flevoland: “In deze tijd is Visit Flevoland veel in contact met ondernemers. Zo informeren we de sector van alle landelijke en provinciale regelingen en organiseren we kennisbijeenkomsten. Ook geven we ondernemers ideeën door wekelijks een inspirerend filmpje te laten zien. In het filmpje vertelt een ondernemer welke ‘switch’ hij heeft gemaakt. Filmpjes ter inspiratie voor anderen. Deze extra financiële bijdrage van de provincie is in deze hele range van activiteiten een mooi gebaar om ondernemers in deze tijd te steunen.”
 
Meer informatie over de regeling en de wijze van aanvragen is te vinden op visitflevoland.nl/covid19.
 
Door: Nationale Recreatiegids