Bereikbaarheid Ameland moet beter: Komt er een tunnel?

Alle mogelijke oplossingen voor de bereikbaarheid van Ameland moeten in beeld worden gebracht. Dat is het advies van de provincie Friesland, de gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat om het verbeteren van de bestaande vaarverbinding, verplaatsing van de veerbootterminal van Holwerd naar Ferwert en een tunnel. Dit meldt de provincie Friesland.

Er zijn geen eenvoudige oplossingen voor het bereikbaarheidsprobleem van Ameland. Er zijn forse vertragingen op de route. Om betrouwbare reistijden te kunnen garanderen zijn ingrijpende maatregelen nodig. Die moeten idealiter gerealiseerd zijn in 2029, het jaar waarin de nieuwe vergunning voor het vervoer naar Ameland in zal gaan.
 

Meer onderzoek

 
Alle drie scenario’s kennen voor- en nadelen. Meer onderzoek is nodig om een gewogen keuze te kunnen maken. Het advies aan de minister is daarom de drie scenario’s onderdeel uit te laten maken van de verkenning. De partijen vragen de minister zo snel mogelijk de baten en kosten verder uit te werken en zo een voorkeursoplossing te kiezen.
 

Verkennen van oplossingen

 
In september 2018 zijn provincie Friesland, gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân in opdracht van de minister gestart met het verkennen van oplossingen voor de lange termijn voor de bereikbaarheid van Ameland na 2029. Dit deden zij onder leiding van Rijkswaterstaat.
 
Ameland is zeer geliefd onder toeristen. Jaarlijks bezoeken ongeveer 650.000 mensen het eiland. Dat is ongeveer een derde van het totale aantal bezoekers dat naar de Wadden komt op jaarbasis.
 
Door: Natioanale Recreatiegids