Normal_vuurtoren__zeeland

Het Platform Toerisme Schouwen-Duiveland en Kenniscentrum Kusttoerisme, onderdeel van HZ University of Applied Sciences, gaan een meerjarige samenwerking aan in onderzoek en projecten gerelateerd aan toerisme en recreatie. Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, partner in het Platform Toerisme Schouwen-Duiveland, hebben hier vorige week mee ingestemd. Dit meldt het Kenniscentrum Kusttoerisme.

In het Platform Toerisme Schouwen-Duiveland zitten de vertegenwoordigers van de belangenorganisaties voor recreatie en toerisme, zowel eilandelijk als regionaal en de gemeente Schouwen-Duiveland. Het Platform heeft in 2018 gezamenlijk de nieuwe Agenda Toerisme 2018-2026 voor het eiland opgeleverd en bewaakt de voortgang van de uitvoering van deze nieuwe agenda.
 

Toeristische mobiliteit

 
In deze agenda zijn tal van ontwikkelingen benoemd en meerdere thema’s gekozen waaraan de komende jaren wordt gewerkt. Ook zijn in de agenda diverse onderzoeksvragen opgenomen, bijvoorbeeld over het thema strand en het thema toeristische mobiliteit. Inmiddels voert Kenniscentrum Kusttoerisme de onderzoeken op deze twee thema’s uit waarin de wensen, behoeften en ervaringen van gasten op het gebied van strandbeleving en mobiliteit worden onderzocht.
 

Agenda toerisme 2018-2065

 
Omdat er meerdere onderzoeksvragen spelen, aan verschillende thema’s rondom recreatie en toerisme wordt gewerkt én het belangrijk is om de ontwikkelingen in de markt te volgen, hebben het Platform Toerisme en Kenniscentrum Kusttoerisme de wens voor een meerjarige samenwerking uitgesproken. De afgelopen periode is daarom gewerkt aan een meerjarig onderzoeks- en projectenprogramma. In dit programma zijn vraagstukken vanuit de Agenda Toerisme 2018-2026 opgenomen en vertaald in onderzoeken en projecten. De samenwerking met onderwijs en studenten is hierin zoveel mogelijk opgenomen. Deze samenwerking is van groot belang voor zowel het onderwijs als het werkveld en is bedoeld om de student toekomstgericht en klaar voor de maatschappij op te leiden. Dit is essentieel voor innovatie in het werkveld én het onderwijs.
 

Perspectief 2030

 
In het programma wordt ook naar de toekomst gekeken, zoals naar het Perspectief 2030 voor het toerisme in Nederland en Zeeland van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Veel onderzoeksvragen zijn universeel voor verschillende toeristische regio’s in Zeeland. Het Platform Toerisme en Kenniscentrum Kusttoerisme streven er daarom naar de programmering zoveel mogelijk af te stemmen in Zeeland. Gezamenlijk uitvoeren van onderzoeken en projecten leidt immers tot efficiënte inzet van middelen en tot de mogelijkheid van het vergelijken van uitkomsten, zo is het idee. 
 
Voor meer informatie over de projecten en onderzoeken, zie de websites van Kenniscentrum Kusttoerisme en Toekomst Toerisme
 
Door: Nationale Recreatiegids