Normal_animatieteam__recreatie

Recreatiemedewerkers krijgen een totale loonsverhoging van 5,75 procent in twee jaar. De achterban van FNV Recreatie is dat overeengekomen met werkgeversorganisatie RECRON. De nieuwe CAO is van toepassing op 18.000 recreatiemedewerkers. Dit meldt de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (RECRON).

Van de FNV Recreatie-leden stemde 69 procent ten faveure van het eindbod van de werkgevers. De nieuwe cao recreatie zal met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 2019, en zal lopen tot en met 31 december 2020. Over dit jaar zullen recreatiemedewerkers een loonsverhoging van drie procent krijgen, in 2020 zal dit 2,75 zijn. 
 

Partnerpensioen en opleidingsmogelijkheden

 
Daarnaast zal er een fatsoenlijk levenslang partnerpensioen per 1 januari 2020 komen, en wordt het sociaal fonds voortgezet. Hiermee krijgen medewerkers opleidingsmogelijkheden en de kans zich door te ontwikkelen in hun vak. Het moet bijdragen aan een sterke sector waar met plezier gewerkt kan worden. Verder zullen de recreatiemedewerkers goed voorgelicht blijven over hun rechten en plichten.
 

Moeizaam proces

 
Het tot stand komen van de nieuwe CAO ging niet zonder slag of stoot. Johan Bijlsma, bestuurder FNV Recreatie: "De onderhandelingen verliepen moeizaam en zijn eind vorig jaar zelfs stilgelegd. Na een tweetal informele gesprekken, op initiatief van FNV Recreatie, zijn de onderhandelingen vorige maand hervat. De werkgevers zijn met een eindbod gekomen en het merendeel van de leden heeft aangegeven hiermee in te stemmen. Het eindbod is nu, volgens FNV Recreatie, een definitief akkoord."
 
Door: Nationale Recreatiegids