Normal_drie_gezusters_studenten_groningen

Werkgeversorganisaties zijn blij dat de Tweede Kamer heeft besloten dat jongeren met een bijbaan onder het lage WW-tarief voor werkgevers gaan vallen. Vooral voor werkgevers die veel met  seizoensgebonden arbeid te maken hebben is dat gunstig. Dit meldt de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (RECRON).

Het kabinet heeft zich ten doel gesteld dat er meer vaste contracten komen, en minder flexwerk. Het plan maakt onderdeel uit van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) moet gaan vervangen. RECRON noemde de ambitie van het kabinet om meer vaste contracten op de arbeidsmarkt te stimuleren eerder al een "loffelijk streven", maar stelde daarbij vast dat dit voor seizoensgebonden sectoren "waar flex een randvoorwaarde is", een dure zaak zou worden, onder meer omdat tijdelijke arbeid onder het hoge WW-tarief zou gaan vallen. 
 

Aanpassingen

 
Op dat punt gaat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nu aanpassingen doen: werknemers tot en met twintig jaar die maximaal twaalf uur per week werken zullen nu onder het lage WW-tarief gaan vallen. Onder meer RECRON, het Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (VNO-NCW) en ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (verenigd in MKB-Nederland) hadden hier voor gepleit bij de minister. Voor alle andere flexibele contracten blijft het hoge WW-tarief overigens wel gelden.
 

Vast contract na een jaar niet langer verplicht

 
Verder is het straks nieuw dat werkgevers onder bepaalde omstandigheden niet hoeven te voldoen aan de CAO-plicht om minimaal vier dagen voor ingang van een werkperiode arbeidstijden te wijzigen, en is het voor een werkgever niet langer verplicht om een werknemer een vast contract aan te bieden wanneer die een jaar in dienst is. 
 
Door: Nationale Recreatiegids