Wetenschappers demonstreren vandaag tegen gaswinning in de Waddenzee

Binnenkort wordt besloten of er nieuwe gasboringen mogen worden gedaan in de Waddenzee. De Scientist Rebellion, een internationale samenwerking van wetenschappers, is hier tegen omdat het de unieke kenmerken van het gebied kan schaden. Het kondigd daarom een demonstratie aan. Dit meldt Vroege Vogels. 

Volgens de Scientist Rebellion vormt gaswinning in het gebied een grote bedreiging voor het unieke ecosysteem in de Wadden. Door gaswinning daalt de bodem, en wordt er indirect bijgedragen aan het stijgen van de zeespiegel door klimaatverandering. Hierdoor valt het gebied niet meer droog als het eb is, waardoor het gebied zijn belangrijkste kenmerk verliest. 

Waddenvereniging

De organisatie vindt dat wetenschappers de verantwoordelijkheid hebben zich aan te sluiten bij de voorhoede van de klimaatbeweging. De wetenschappers bij het protest zullen herkenbaar zijn in versierde laboratoriumjassen, en wordt vergezeld door de ‘Blue Rebels of Ocean Rebellion’ en het Utrecht aan Zeemanskoor. Verdere sprekers en deelnemers aan het protest zijn onder andere Frank Petersen van de Waddenvereniging, Dr Paul Behrens, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Leiden, Dr Marjan Smeulders van de Radboud Universiteit en vertegenwoordigers van XR Fryslȃn. 

De demonstratie vindt plaats op woensdag 28 september voor de ministeries van EZK en LVN.

Door: Nationale Recreatiegids